Havi másfél milliót is kereshetett a visszafoglalkoztatott rektor

Fotó: MTI/MTVA / Jászai Csaba

-

A 15 milliós végkielégítése után rögtön újra munkába állt volt Corvinus-rektornak nem csak egymillió forintos egyetemi tanári fizetés jár, megalapították neki a rector emeritus címet is, ami információink szerint újabb havi félmillió forintot jelent.


Egyre több részlet derül ki Mészáros Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektorának visszafoglalkoztatásáról. Az ügyben a rendőrség is nyomoz. Múlt vasárnap számoltunk be arról, hogy hűtlen kezelések, sikkasztások és csalás gyanújával vizsgálódik a rendőrség az egyetem korábbi gazdálkodásával összefüggésben.

Mészáros Tamás a Corvinus leghosszabb ideig hivatalában lévő rektoraként dolgozott 2003 és 2011 között. Még 1984. március 15-én létesített közalkalmazotti munkaviszonyt a Corvinus elődjével, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemmel. 1991-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 2012-ben a Corvinus élére új rektor került, Rostoványi Zsolt, aki jelenleg is vezeti az intézményt.


Rostoványi Zsolt


Nyugdíjas, egyetemi tanár, rector emeritus

Rostoványi egyik első intézkedése az volt, hogy 2012. január 2-án közös megegyezéssel megszüntette Mészáros közalkalmazotti munkaviszonyát. Az indoklás szerint nyugdíjigénylés miatt. Ennek köszönhetően Mészáros nyolc havi átlagkeresetét vehette fel végkielégítésként. Mivel rektorként vezetői illetményt is kapott, a végkielégítésbe ez is beszámított, így összesen 15,3 millió forint járt neki.

Közalkalmazotti megbízása azonban csak három napra szűnt meg 2012. január 6-án. Rostoványi 2012. január 9-től a Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetési Tanszék egyetemi tanáraként foglalkoztatta tovább 927 ezer forintos fizetéssel.

Másfél hónappal később, 2012. február 20-án Rostoványi rector emeritus címet alapított az intézményben. Ez a professor emeritus címhez hasonlóan a magyar felsőoktatásban dolgozó magas beosztású vezetők anyagi és erkölcsi elismerése céljából adható. A BCE rector emeritus címét Mészáros Tamás érdemelte ki.

A rector emeritus címmel járó juttatásról, ahogy alapításáról is, az egyetemek döntenek. A Semmelweis Egyetemi Tanácsa például 2003-ban hozta létre, rendelkezve arról, hogy „viselőjét rendszeres juttatás illeti meg, amelynek mértéke a professor emeritus címmel rendelkezők juttatásának háromszorosa.„ Az egyetem évi 6 millió forintot különített el erre a célra. A Nyíregyházi Főiskolán is bevezették, itt a cím birtokosa rektori tanácsadóként tevékenykedik, a rektor által meghatározott feladatokat látja el. Javadalmazásának mértékéről a főiskola szervezeti és működési szabályzata nem határozza meg.a rektor tanácsadója

A VS.hu négy, egymástól független corvinusos egyetemi forrásból úgy értesült, a megtisztelő cím révén a BCE rector emeritusa fizetésén túl 500 ezer forinttal többet vihet haza. Ami Mészáros esetében azt jelentheti, hogy közel másfél millió forintot kereshetett, kereshet havonta. Hogy pontosan hány forintot kapott és kap és milyen címen a korábbi rektor, nem sikerült megtudnunk Rostoványi Zsolttól. Kérdéseinkre egyáltalán nem válaszolt, sem ő, sem az egyetem jogi, sem kommunikációs irodája.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a VS.hu azon kérdésére, hogy Balog Zoltán miniszter jó erkölcsbe ütközőnek tartja-e Mészáros végkielégítését, majd visszafoglalkoztatását 927 ezer forintos fizetéssel, továbbá a rector emeritus címhez kapcsolódóan havonta félmillió forint kifizetését, a következőket válaszolta: „a volt rektor a rector emeritus tisztségért nem kap intézményi javadalmazást”. Hogy más forrásból vagy jogcímen kap-e pénzt, arról minisztérium nem adott további információt.

A BCE szervezeti és működési szabályzata ugyanakkor egyértelműen rögzíti, hogy a rector emeritus cím révén jár a plusz pénz. Hasonlóképpen oldják meg a cím viselőjének honorálását, mint Nyíregyházán. A rector emeritus a hivatalban lévő rektor tanácsadójaként külön megbízási szerződés keretében jogosult megbízási díjra. E megoldás mögött feltehetően az a megfontolás áll, hogy az államháztartási törvény értelmében a közszférában csak tevékenység elvégzése ellenében lehet fizetni. Egy kitüntető cím viselése önmagában nem jogosít fel juttatásra.


„A Rector Emeritus / Rector Emerita a hivatalban lévő rektor által meghatározott feladatkörben
tevékenykedhet, külön megbízási szerződésben meghatározottak szerint, mely alapján megbízási díjra
jogosult.”

– olvasható a Corvinus szervezeti és működési szabályzat egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje című fejezetében.


BCE-SZMSZ, részlet


Mindenből a legtöbbet

Mészáros oktatói illetménye, a 927 ezer forintos fizetés sem szokványos. A 2015-ös költségvetési törvény szerint egy egyetemi tanári garantált illetménye 437 ezer és 459 ezer forint között van, ugyanakkor az alaptól el lehet térni, a törvény nem szabályozza, mennyivel.

Több felsőoktatási szakértő kérdésünkre azt mondta, tapasztalataik szerint a hazai egyetemeken a 600 ezer forintos egyetemi tanár fizetés számít a legmagasabbnak, és a szokásjog szerint az egyetemi karokon az egyetemi tanárok azonos fizetést kapnak.

Mészáros egyetemi tanári fizetésének megállapításáról is kérdeztük az Emmi-t, a minisztérium nem minősítette azt. „Az oktatói illetményekről az intézmény saját hatáskörben dönt, figyelembe véve az oktatói és kutatói teljesítményeket” – tudatta a tárca.


Értékelni fogják

A VS.hu múlt vasárnap számolt be arról, hogy több nyomozás is folyik az egyetem gazdálkodásával összefüggésben. Rostoványi hétfői közleményében a rendőrségi nyomozásra reagálva azt írta, „az ügyek kivizsgálásában az egyetem maximálisan közreműködik a nyomozás sikeres lebonyolítását elősegítve”.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumát megkérdeztük, a rendőrségi nyomozás, a visszafoglalkoztatás miatt megrendült-e Balog Zoltán miniszter bizalma a rektorban. Az Emmi felsőoktatási államtitkársága azt közölte: „A Corvinus Egyetemmel kapcsolatos ügyet a nyomozóhatóság jelenleg büntetőeljárás keretei között vizsgálja, a vizsgálat eredményének ismeretében természetesen értékelni fogjuk a helyzetet.”