Hamarosan megszavazzák a paksi hitelszerződést

Fotó: Europress/AFP/Dmitry Kostyukov / Europress/AFP/Dmitry Kostyukov

-

Benyújtotta a kormány a paksi erőműbővítés hitelmegállapodásának törvényjavaslatát. Vagy igent, vagy nemet mondhatnak a képviselők, módosítani nem lehet a szövegen. A kimenetel a párterőviszonyok alapján nem lehet kérdéses.


Szerdán benyújtotta a kormány szerdán az Országgyűlésnek a paksi atomerőmű bővítéséhez szükséges hitelmegállapodásról szóló törvényjavaslatot. Heteken belül várható tehát, hogy a parlament elé kerül a törvényjavaslat, és életbe lép a megállapodás. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy immáron magyarul is elérhető a hitelszerződés szövege. A hitelszerződés a második abból a három megállapodásból, melyet a magyar és az orosz kormány kötött a paksi bővítéssel kapcsolatban. A hitelszerződés részleteit először a VS.hu ismertette az orosz nyelvű szerződés alapján, majd a Greenpeace készítettet róla hiteles fordítást, mert a magyar kormány nem volt hajlandó azt kiadni. A hitelszerződést az orosz fél már áprilisban aláírta, ám csak akkor lép érvénybe, ha azt a magyar Országgyűlés is megszavazza.


Az elfogadás menete

A nemzetközi szerződések csak akkor érvényesek Magyarországon, ha az Országgyűlés azokat törvénybe iktatja. Mivel mindkét szóban forgó egyezmény aláírója az orosz, illetve a magyar kormány, nemzetközi szerződésnek minősülnek. Végig kell tehát vinni őket a teljes folyamaton, az általános és a részletes vita után szavazni kell róla, és csak akkor érvényes, ha az a Magyar Közlönyben megjelenik. Ez az első paksi szerződés, a nukleáris együttműködésről szóló törvénnyel megtörtént. Ennek a szerződésnek valóban van egy olyan záradéka, mely a pénzügyi megállapodás elfogadásához köti annak érvénybe lépését. Ezt a pénzügyi megállapodást már aláírta mind a két fél, és most kerül majd a parlament elé: vitázni kell róla, meg kell szavazni és ki kell hirdetni. Vagy igent, vagy nemet mondhatnak a képviselők, módosítani nem lehet a szövegen.

A harmadik szerződés

A kormány korábbi tájékoztatásával szemben azonban van egy harmadik, három kormány által kötött szerződés is, amelyről eddig nem esett szó: ez pedig a nukleáris üzemanyag szállításáról szóló egyezmény Oroszország és Magyarország között, Ukrajnán keresztül. Ennek a szerződésnek azért van jelentősége, mert az oroszok csak azzal a feltétellel vállalták az atomerőmű megépítését, ha annak működtetéséhez húsz évig ők szállítják majd az üzemanyagot. Kérdés, hogy a magyar parlament mikor fogja ezt elfogadni, és mennyire befolyásolják az ukrajnai események a szállítást. Sietni minden bizonnyal nem kell, hiszen még legalább tíz évig nem indulnak be az új blokkok.

A hitelszerződés részletei

• A hitelösszeg maximum tízmilliárd euró lehet. Ez csupán keretösszeg, nem kötelező az egészet elkölteni, lehívása a 2014-2025 közötti időszakban történhet meg. • A hitel a paksi beruházás 80 százalékát fedezheti, a maradék húszat a magyar félnek kell előteremtenie. Noha a magyar kormány korábban azt állította, hogy ezt a húsz százalékot majd csak az építkezés vége felé kell betenni, most kiderült, ez nem így van. Minden számlát külön-külön 80 százalékban a hitelből kell kifizetni, a többit a magyar fél közvetlenül utalja az építtető Roszatomnak. A benyújtott számlák elfogadására 15 napja van a magyar félnek, utána minden számla elfogadottnak és kifizetendőnek tekintendő. • Minden költségvetési év előtt legkésőbb hat hónappal meg kell állapodni az oroszokkal, hogy az adott éveben mennyit szeretnénk elkölteni a hitelből. Ami a törlesztést illeti, szintén új részleteket ismerhettünk meg: • A hitelt 21 év alatt kell visszafizetni • Utalni évente kétszer kell: minden év március 15-én és szeptember 15-én • Az első részletet az új blokkok átadása utáni első fordulónapkor kell kifizetni, de legkésőbb 2026. március 15-én Összesen 21 év alatt kell visszafizetni a teljes összeget, ez három hétéves ciklusra tagolódik: • Az első hét évben a hitelösszeg 25 százalékát kell kifizetni egyenlő részletekben. • A második hét évben a hitelösszeg 35 százalékát kell kifizetni egyenlő részletekben. • A harmadik hét évben a maradék 40 százalékot, szintén egyenlő részletekben. A kamatok mértéke az egyik legkritikusabb pont a végösszeget illetően. • A kamat 2014 és a törlesztés megkezdése között 3,95 százalék • Ezután hét évig 4,5 százalék • A következő hét évben 4,8 százalék • Az utolsó hét évben pedig 4,95 százalék • Fontos kiemelni, hogy a kamatszámítás alapja a mindenkori tőketartozás. A szerződés igen szigorú kitételeket tartalmaz késedelmes fizetés esetére: • 15 napot meghaladó késedelem esetén másfélszeres büntetőkamatot kell fizetni • 180 további napot maghaladó késedelem esetén az orosz fél egyoldalúan felmondhatja a szerződést, valamint a teljes tartozást egy összegben követelheti a magyar féltől. • Előtörleszteni bármikor lehet, de ezt 90 nappal előre jelezni kell az orosz félnek.