Ha még nem látott válsághelyzetet kihirdető rendeletet: itt van

-

Azért mondott délelőtt a kormányszóvivő csak hozzávetőleges életbe lépési időpontot, mert meg kellett várni a kormányrendelet megjelenését a Magyar Közlönyben. Ez nem váratott sokáig magára, egy a karitatív szervezetek számára mintegy 200 millió forintot átcsoportosító határozattal együtt már publikus.


A Kormány 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelete a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról


A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése

1. §
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 80/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet (a továbbiakban: válsághelyzet) rendel el.

2. §
A válsághelyzetben alkalmazható, a Met. 80/B–80/G. § szerinti intézkedések alkalmazási területe Bács-Kiskun megye és Csongrád megye területe.

2. A válsághelyzet fennállásával összefüggő rendelkezések

3. §
E rendelet hatálybalépését követően az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter haladéktalanul gondoskodik az e rendelet, illetve a válsághelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezések tartalmáról való tájékoztatásról. A tájékoztatást a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint – lehetőség szerint – a körzeti, helyi műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap közreműködésével, a lehető legrövidebb időn belül közzé kell tenni.

4. §
Az országos rendőr-főkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője a válsághelyzet elrendelését követően legalább 15 naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.

3. Záró rendelkezések

5. §
(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15-én 12.00 órakor lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. március 15-én 00.00 órakor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök