Gyerektelenség a hazai statisztika tükrében

Fotó: Cultura Creative / Jonatan Fernstrom

-

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2015-ben kiadott egy tanulmányt, amely arról szól, hogy kik azok a nők, akiknek valószínűleg már sose lesz gyereke. Az elemzés a 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatait vetette össze.


2001 és 2011 között jelentősen, 7,8-ról 11,2 százalékra nőtt a gyermektelen – Kövér László házelnök szerint az „önmegvalósítás legmagasabb minőségét” nem megélő – nők aránya a 41-45 évesek között, pedig ugyanebben az időszakban demográfiai okokból az ebbe a korosztályba tartozók létszáma 32 ezerrel kisebb lett.

Hogy miért éppen ezt a korosztályt figyelték meg a KSH kutatói? Mert ennek tagjai azok, akik valószínűleg már nem fognak szülni, és bár egyre többen vannak, akik a negyvenes éveiben vállalnak gyereket, a gyerekek 99,8%-a már megszületett az anyák 40 éves koráig.


Nem mindegy, hol lakik

Leginkább a lakhely szerint különböznek a gyermekesek és gyermektelenek. A gyermektelenséget leginkább befolyásoló tényezők egyike, ha valaki a fővárosban lakik. Ugyanis a gyermektelenek

  • 31 százaléka Budapesten,
  • 21 százalékuk megyei jogú városban,
  • 25 százalékuk kisvárosban,
  • 22 százalékuk községekben él.

A 41-45 éves gyermekes nők között viszont csak 15 százalék a az összlakosság mintegy 20 százalékát kitevő budapestiek aránya.


Forrás: www.demografia.hu


A felül és az alul lévők maradnak leginkább gyerek nélkül

A statisztika szerint az sem igaz, hogy a dolgozó nők inkább gyerektelenek, mint a nem dolgozók, hiszen a gyerekes nők foglalkoztatottsági rátája magasabb, mint a gyerekteleneké.

A népszámlálási adatok leíró jellegű elemzése a kutatók szerint azt sejteti, hogy a gyermektelenség bizonyos mértékig kétpólusú jelenség hazánkban. Noha természetesen minden társadalmi csoportban, rétegben találtak gyermekteleneket, az eddigi tapasztalatokkal egybehangzóan arra jutottak, hogy a gyermektelenség a trendadó társadalmi csoportokban elterjedtebb: a fővárosi és diplomás nők a legesélyesebbek arra, hogy 41–45 éves korukra még mindig gyermektelenek legyenek.

Másrészt azt is látni az adatokból, hogy a gyermektelenek körében nemcsak a magasabb társadalmi státusúak vannak többen, hanem az igen alacsony végzettségűek vagy rossz lakhatási körülmények között élők is.

A teljes kiadványt, amelyben még több szempontból elemzi a gyermektelenekhez kapcsolódó tényezőket, itt találja.