Miniszterelnökség (X)

-

Felhívás gyakornoki programban való részvételre


A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére.

A Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) legfeljebb 50 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni – legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.


Pályázati feltételek:

a) magyar állampolgárság;
b) cselekvőképesség;
c) büntetlen előélet;
d) a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte még be a 30. életévét;
e) a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában felsőoktatási intézménnyel – alapképzés, vagy mesterképzés keretében – hallgatói jogviszonyban áll és várhatóan 1 éven belül – a Miniszterelnökség felelősségi területeihez kapcsolódó társadalomtudományi, agrártudományi, gazdaságtudományi, bölcsész, mérnöki és kommunikációs képzések valamelyikén – szakképzettséget szerez;
f) a pályázó legalább egy idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzen.


Jelentkezni írásban lehet az alábbi dokumentumok egyidejű benyújtásával:

a) egyetemi/főiskolai tanulmányi leckekönyv vagy annak megfelelő hiteles dokumentum;
b) már megszerzett diploma fénymásolata, amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik;
c) nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolata;
d) fényképes szakmai önéletrajz;
e) hatósági erkölcsi bizonyítvány;
f) pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
g) motivációs levél, amely tartalmazza:
az elvégzett tanulmányokat;
az évfolyamdolgozat, szakdolgozat címét és értékelését, amennyiben volt ilyen;
a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését;
azt, hogy miért kíván a pályázó a Miniszterelnökségen gyakorlatot teljesíteni;
kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti egységek közül melyiknél szeretné a gyakorlati idejét eltölteni.


A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet arra, hogy a gyakornok a Miniszterelnökség minősített adatokat tartalmazó irataiba csak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint lefolytatott ellenőrzés alapján kiadott betekintési engedély alapján tekinthet be. Amennyiben a szakmai gyakorlat teljesítéséhez minősített adat megismerése szükséges, a pályázó nemzetbiztonsági ellenőrzése kötelező.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 29.

A szakmai gyakorlat legkorábban 2016. február 15. napján kezdhető meg.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton, „Miniszterelnökség – gyakornoki program” tárgy megjelölésével, a következő e-mail címre lehet benyújtani: gyakornokiprogram2016@me.gov.hu