Gondok voltak az OFA-nál, nem stimmelt a jegyzett tőke

-

Nem stimmeltek a számok az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben – derítette ki az Állami Számvevőszék.


Hiányosságokat tárt fel az állami tulajdonú Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) ellenőrzésekor az Állami Számvevőszék (ÁSZ) – tudatta a számvevőszék a távirati irodával. Az ÁSZ 2012 és 2014 közötti időszakra ellenőrizte a miskolci OFA NKft.-t, amely az OFA Közalapítvány jogutódja, és a Magyar Állam képviseletében az NGM alapította. A cég elsődlegesen munkaerőpiaci, felnőttképzési programokat indít. A társaság vagyonkezelési szerződésben rögzített állami vagyonnal az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett, vagyona 2014-ben 22,636 milliárd forint volt.

A vizsgálat megállapította: a tulajdonosi jogot gyakorló NGM az állami vagyon értékének megőrzéséhez, gyarapításához, valamint a felelős vagyongazdálkodáshoz szükséges követelményeket meghatározta, de az OFA NKft.-vel megkötött támogatási szerződések ellentmondást tartalmaztak a támogatás felhasználását illetően. Az NGM 2014-ben tőkét emelt a cégben, de a vagyonváltozást eredményező döntései nem feleltek meg az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződésben és az államháztartási törvényben foglaltaknak. A tőkeemelésre ugyanis nem az MNV Zrt. útján került sor, hanem az NGM saját forrásából valósította meg azt.


Az OFA főleg felnőttképzési programokat indít


Az OFA NKft. hiányosan alakította ki vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozását, számlarendje nem teljeskörűen felelt meg a számviteli törvény előírásainak. A vizsgálat szerint a társaság a közhasznú feladat ellátására kötött támogatási szerződésekben foglaltakkal ellentétben a támogatásokat nem kizárólag működési célra használta fel. Az ellenőrzött időszakban az alapításkor átvett vagyon szabálytalan elszámolása következtében a társaság beszámolói nem a valós vagyoni állapotot tükrözték a 2012–2014 es évben: a jegyzett tőke összegét 1,436 milliárd forinttal alacsonyabb értéken mutatták ki. A könyvvizsgáló a beszámolókat ennek ellenére hitelesítő záradékkal látta el, a felügyelőbizottság pedig nem tett eleget a beszámolókra vonatkozó írásbeli jelentéstételi kötelezettségének.

Az ÁSZ által megfogalmazott javaslatokról 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie mind a minisztériumnak, mind az OFA-nak.