Gondok a monostori erődnél

Fotó: MTI/Krizsán Csaba / MTI/Krizsán Csaba

-

Problémák voltak a vagyongazdálkodással a Monostori Erőd Nonprofit Kft.-nél az ÁSZ szerint.


Számos szabálytalanságot tárt fel a Monostori Erőd Nonprofit Kft. működésében a 2011–2014 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzés során az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A 95,27 százalékban állami, 4,73 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő társaság fő tevékenysége „történelmi hely, építmény, látványosság működtetéseÍ. A társaság feletti tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta a vizsgált időszakban.

A számvevőszék megállapította, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója a vagyongazdálkodás feltételeit nem megfelelően alakította ki. A társaság vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozása nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak. A vagyonkezelési szerződést nem módosították a végrehajtott értéknövelő beruházáshoz és felújításhoz kapcsolódó számviteli szabályok érvényesítése érdekében. Nem rögzítették a tulajdonosi ellenőrzés eljárásrendjét, a tulajdonos vagyonnyilvántartási szabályzatának megismerését és kötelező alkalmazását.

A társaság elmulasztotta a kezelésbe adott állami vagyon értékbecslését évenként aktualizálni. A társaság által kezelt állami vagyon hasznosítására kötött szerződések, illetve a Monostori Erőd NKft. saját vagyonnyilvántartása szabályszerű volt, a kezelt állami vagyon nyilvántartása azonban nem felelt meg az előírásoknak. Az ellenőrzött időszakban a vagyonkezelt eszközökön végrehajtott értéknövelő beruházások összegét nem mutatták ki az állammal szembeni egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között, ezért az éves beszámoló mérlege nem a valós állapotot tükrözte. A társaság a leltározást nem a belső szabályzatnak megfelelően végezte.

A behajthatatlan követelések leírása 2014-ben nem volt szabályszerű, mert a behajthatatlanság tényét nem bizonyították. A társaság beszámolási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségeit teljesítette, az információs rendszert kiépítette, de a működtetés területén voltak hiányosságok. A tulajdonosi joggyakorló által működtetett információs rendszer az adatszolgáltatást ugyan biztosította, de az ellenőrzött időszakban a kezelt vagyon esetében az egyezőség nem állt fent. A társaságnak 30 napon belül kell intézkedési tervet készítenie.