Földre kényszerítheti a repülőszövetséget az évtizedes tartozás

Forrás: VS.hu/Zagyi Tibor

-

Vasárnap ismét megpróbál közgyűlést tartani a Magyar Repülő Szövetség, miután hétvégén a küldöttek nem voltak határozatképesek. Heves viták várhatók az elnök személye, vezetési stílusa miatt, de hiába kutatnak egy 600 ezer forintos bevétel után is. A szövetséget közben a csőd is fenyegeti, hiszen az állami vagyonkezelő bíróságon követeli a budaörsi reptér elmaradt bérleti díját, és még a rendőrség is vizsgálja a szervezet gazdálkodását.


Kenyértörést vállalnak

Végsőkig éleződött az ellentét a Magyar Repülő Szövetség vezetésében a vasárnapi közgyűlés előtt. (Múlt vasárnap határozatképtelenség miatt elmaradt a közgyűlés, mivel nem jelent meg a küldöttek több mint fele.) Az alelnökök és a működésképtelenné vált ellenőrző bizottság tagjai nem látnak esélyt arra, hogy a jelenlegi elnökkel, Mészáros Lászlóval kijutnak az egyre mélyülő válságból. Az MRSZ két alelnöke – Mészáros Norbert, Mészáros Zoltán – a tagszervezeteknek küldött levelükben kongatták meg a vészharangot. Azt írták: a szövetség működését átláthatóvá, kiszámíthatóvá igyekeztek tenni, e munka során egyre több apró vagy súlyos problémát tártak fel, a jog- és szabálysértéseket nevesítették is.

Ezek megoldása nem tűr halasztást, mert szerintük gátolja a szövetség munkáját. Észrevételeiket megpróbálták a szövetség elnökével közösen megoldani, de nem sikerült. „Az elnökségi ülések hosszú vitákba torkollnak még akkor is, amikor már korábban kétszer-háromszor is úgy tűnt, közös nevezőre jutottunk. A két alelnök és az ellenőrző bizottság tagjai nem látják a lehetőségét a Magyar Repülő Szövetség elnökével való további közös munkának” – hívták fel a tagság figyelmét.

Az alelnökök szerint a szövetséget egy személyben az elnök vezeti, a döntésekbe nem enged beleszólást, a szövetség ügyeiről nem kapnak tájékoztatást. Mindezek alapján veszélyeztetve érzik a kezdetén álló repülőszezont, a versenyeket, a tagok repülését, sőt az egész szervezet létét. Mészáros László elnök a közgyűlési meghívóban úgy reagált a az alelnökök levelére, hogy „az egyértelműen jelzi, a kapcsolatuk nem felhőtlen, azonban több pontatlanságot tartalmaz.” Mészáros a közgyűlés előtt nem kívánt nyilvános vitát kezdeményezni, de – mint fogalmazott – „természetesen minden ezzel kapcsolatos kérdésre kész nyilvánosan válaszolni”.


Budaörsi reptér, főépület, 2014.


Nincs remény

Az elnök munkájával elégedetlenek a tisztújításban bíznak, ezt szeretnék kiharcolni a közgyűlésen. Erre azonban szinte semmi esély. A szövetség alapszabálya tavaly több lényeges, a szövetségi képviselet meghatározó kérdésben megváltozott. Például a közgyűlésen csak akkor lehet napirendre venni egy témát, ha az ülésen a tagság 100 százaléka megjelenik, és a napirend módosítására szavaz. Ha nem, az elnökség által szabott napirend szerint haladnak, amin nem szerepel tisztújítás.

Az MRSZ működésének kontrollja megszűnt, mivel hónapok óta nem működik az ellenőrző bizottsága. Ezt is az új alapszabály tette lehetővé. A módosítása során a korábbi ötről három főre csökkentették a létszámát – háromfősre redukálták a korábban kilenc tagú elnökség létszámát is –, azonban egy tag mandátuma megszűnt. Az új alapszabály szerint viszont legalább három főnek, azaz mindenkinek jelen kell lenni a bizottsági ülés megtartásához, így egyáltalán nem lehet határozatképes a testület.

Az ellenőrző bizottság az elmúlt években számos ügyben hallatta a hangját, de állítólag hiába, mert süket fülekre találtak a vezetésnél. A 2013 júniusi rendkívüli közgyűlés előtt arra figyelmeztetettek, hogy nem készült valós alapokon nyugvó költségvetés, a szervezetben improvizatív gazdálkodás folyik. A testület szerint a budaörsi repülőtér vezetésének több esetben tudomására jutott, hogy pénzek tűntek el, vagy anyagok kerültek ki, de ellenértékük nem a szövetség pénztárába került. A szövetség vezetésének az ellenőrző bizottság ezzel kapcsolatos érdeklődésére a válasza vagy az volt, hogy: „nem tudunk róla” , vagy az, hogy „nem kell ebből ügyet csinálni”.


Repülőnap Budaörösön, 1955


Halasztva se fizettek

Az ellenőrző bizottság több, visszásnak tartott történetre hívta fel a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség figyelmét. Mint az megírtuk, a XIII. kerületi rendőrkapitányság hűtlen kezelés gyanújával nyomozást indított. Mészáros László, az MRSZ-elnöke a VS.hu-nak nem létező ügynek nevezte a büntető eljárást, ezért erről egyebet nem is mondott. A nyomozás tényét ugyanakkor már szeptemberben megerősítette a rendőrség. Úgy tudjuk, több tanút meghallgattak már, a nyomozás határidejét pedig meghosszabbították.

Az egyik lezáratlan ügy – amit információink szerint érint a nyomozás – a 2012 szeptemberben rendezett repülőnap, amelynek szervezője nem fizette ki az MRSZ-nek a 600 ezer forintos reptérhasználati díjat. A szerződés szerint naponta nettó 300 ezer forintot kért az MRSZ, ezen felül az elfogyasztott villany, áram, gáz díját. Az MRSZ elnöksége már 2012 októberben tárgyalt a kifizetetlen díjról, és az év végéig adott haladékot a szervezőnek a fizetésre.

A haladék lejárt, a pénz mégsem érkezett meg az MRSZ-hez. Legalábbis az ellenőrző bizottság nem lelte. Az elnökségtől azt a választ kapták, hogy a tartozás megszűnt, viszont a helyszíni ellenőrzésekor a könyvelésben nem találták a nyomát, bizonylatok sem kerültek elő. A gazdasági vezető arról tájékoztatta a bizottságot, azért nem szerepel tartozásként a könyvekben a 600 ezer forintos tétel, mert a szerződés szerint csak akkor kell fizetni, ha a rendezvény nyereséges. De nem volt az.

Az ellenőrző bizottságban az a gyanú támadt, hogy ezt a megkötést utólag írták bele a szerződésbe, figyelembe véve az elnökségi határozatot a halasztott befizetésről, továbbá az elnökségi ülésen a szervező által is elismert tartozást. Megkérdeztük a szövetség elnökét is, hogy a szervező, az elnökségi ülés határozatának megfelelően kifizette-e a 600 ezer forint használati díjat, de nem kaptunk választ.


Budaörsi repülőtér, főépület, részlet, 2014.


Se pénz, se szándék

A 600 ezer forint nem is nagy tétel ahhoz a több tízmillió forinthoz képest, ami a reptér tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. követel a szövetségtől. Abban perben májusban várható elsőfokú ítélet.

Mészáros László – aki egyébként a DK 8. számú választókerületi megbízott elnöke volt –, még úgy vette át a repülőszövetséget, hogy az állam tulajdonában lévő budaörsi repülőtér használatával kapcsolatban a 2002-ben létrejött szerződést tekintette érvényesnek, ami értelmében a MRSZ csak akkor fizet bérleti díjat a reptér használatáért, ha a szövetségnél nyereség keletkezik. Erről tanúskodik a 2012-es elnökváltás után, a volt főtitkár Jóri Tamás és Mészáros László között létrejött átadás-átvételi jegyzőkönyv is.

Viszont az is benne volt a jegyzőkönyvben, hogy az ÁPV Rt., majd utódja, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) 2010-ben 23 milliós számlát nyújtott be elmaradt bérleti díj címén, ami 2013-ra elérhette a 33 millió forintot. Egy lényeges tényadat ugyanis kimaradt az előzmények felsorolásából: 2005. március 1-én új bérleti szerződést kötöttek, amiben az MRSZ már vállalta, hogy havi 300 ezer forintos bérleti díjat fizet és állja a karbantartás költségeit. A bérleti szerződést az MRSZ felhatalmazott képviselője is aláírta, és azt követően is érvényben maradt, hogy a KVI 2005. szeptemberben a repteret átvette az ÁPV rt.-től.


Fimforgatás előkészületei a budaörsi reptéren, 2014.


40 millió felett

Ennek azért van jelentősége, mert az MRSZ – többek között – a megszűnt 2002-es bérleti szerződésre hivatkozva nem fizet bérleti díjat a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, a KVI jogutódjának. Az ellenőrző bizottság szerint az átadás-átvételkor az elnök és a távozó főtitkár valótlan tényt foglalt az okiratba, amivel megtévesztette az új főtitkárt, az ellenőrző bizottságot, a szövetség tagjait is, akiknek ezt hozta tudomására.

Abban nincs vita a szövetségen belül, hogy az MRSZ nem fizet bérleti díjat, annak ellenére, hogy a vagyonkezelő 2005-től állít ki számlákat. Az MNV Zrt. megkeresésünkre múlt szeptemberben azt közölte, hogy „2005. novembere és 2010. novembere közötti számlákat az alperes 2010. november 5- én igazolható módon átvette, ezt követően azonban a számlák kiegyenlítésére nem került sor.” Az azóta eltelt 7 hónapban a követelés összeg még 4 millió forinttal nőtt, tudtuk meg az MNV kommunikációs osztályától.

Amennyiben a perben a szövetség veszít, a csőd szélére kerül, hiszen 123 milliós bevétel és kiadás mellett nem tudja kigazdálkodni a több tízmillió forintot.


Budaörs; repülőtér; riport;

Az MNV tudta nélkül működö haditechnikai park a budaörsi repülőtéren


Nem egyezkedtek

Az MNV tájékoztatása szerint az MRSZ arra hivatkozva nem fizet bérleti díjat, hogy értéknövelő beruházásokat hajtott végre a perbeli ingatlanokon, kéri ezek beszámítását. A vagyonkezelő viszont azt hangsúlyozta, ezeket idáig az MRSZ nem bizonyította, előzetesen pedig nem kért beruházásaihoz hozzájárulást. Az is igaz, hogy a 2005-ös szerződésben a bérlő jogai között nem olvasható olyan engedmény, hogy levonhatja a bérleti díjból a felújításra fordított pénzt.

Az MRSZ 2012 előtti elnöksége határozatot hozott arról, hogy az elnök feladata lesz az MNV-vel tárgyalásos úton megegyezni a tartozásról. Ezt azonban sem az előző, sem a jelenlegi elnök nem hajtotta végre. Az MNV közlése szerint a „Magyar Repülő Szövetségtől szándék, megkeresés, vagy jelzés semmiféle formában nem érkezett” a tartozás rendezése érdekében. Mészáros Lászlót is kérdeztük, aki azzal hárította el a választ, hogy folyamatban lévő peres ügyről nem nyilatkozik.


Már 2012-ben tudták a főtitkár 2013-as döntését


Megjósolták a távoli jelent

Akad még egy érdekessége a már idézett 2012. április 2-án kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvnek, ami annak hitelességét is megkérdőjelezi. Az előzmények között hivatkoznak arra, hogy Jóri Tamás főtitkár 2013. február 18-án bejelentette távozási szándékát Mészáros László elnöknek. Vagyis a hitelesített jegyzőkönyv szerint már 2012-ben, amikor egyébként Jóri éppen átadta a főtitkári tisztséget, látták, hogy a főtitkár jövőre fog lemondani.