Filmen, rajzfilmen, Facebookon is magyarázzák a hitelelszámolást

-

Belehúzott a jegybank, hogy a csaknem kétmillió érintett minél pontosabb információkat kapjon az elszámolásról és a forintosításról, ha netán panaszt akar tenni, jogorvoslatot keres vagy egyszerűen meg szeretné érteni, mi van a kölcsönével.


A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapja Elszámolási és forintosítási információk menüpontjában tette közzé a a lényegi tudnivalókat. Így a leggyakoribb fogyasztói kérdéseket és válaszokat, a fogyasztóvédelmi Pénzügyi Navigátor Füzeteinek tematikus példányait, a témáról szóló egyperces videóinterjúkat és a tájékoztató levelet bemutató animációs kisfilmeket, illetve a vonatkozó jogszabályokat, letölthető formanyomtatványokat. Az elszámolási tudnivalókat röviden összefoglaló – számos televíziós csatornán sugárzott, illetve rádiószpotban elhangzott – társadalmi célú reklám eddig majdnem 9 millió nézőhöz és hallgatóhoz jutott el.

A videók és az animációs sorozat megtalálhatók az MNB hivatalos Facebook-oldalán, illetve Youtube csatornáján is.


Itt az egyik magyarázó kisfilm

Az elszámolás során módosult kölcsönszerződése? Tájékoztató levelének táblázatairól szóló kisfilmünkben megtalálja a...

Posted by Magyar Nemzeti Bank on 2015. május 14.

A devizaalapú hitelek felvevői által kézhez kapott elszámolási értesítők tartalmát, a – jelentős mennyiségű adat ellenére – leginkább közérthető formáját az MNB 20-22 fogyasztóvédelmi civil szervezettel közösen alakította ki, a pénzügyi intézmények számára kötött formátumban és tartalommal. Az értesítők felépítése a következő:

1. a tisztességtelenül elvont összeg mértéke, a visszafizetéssel az elszámolás eredménye;

2. a forintosítás és az azzal kapcsolatos szerződésmódosítás;

3. a további tájékoztatási és jogorvoslati lehetőségek.

Bár az elszámolás összetett számítás alapján történik, az értesítő tartalmazza azokat az alapvető adatokat, amelyek alapján – a pénzügyi intézmény korábbi havi törlesztési kimutatásainak, illetve az értesítő által jelzett évenkénti fogyasztói befizetések adatainak összevetésével, továbbá önmagában azzal, hogy a pénzügyi intézmény késedelmes vagy normál törlesztésű elszámolást küldött-e ki – a fogyasztók meggyőződhetnek a banki számítás alapjainak helyességéről, s így arról, hogy pénzügyi intézményük megfelelően járt-e el. További számítási igény esetén a fogyasztók részletes –valamennyi figyelembe vett hiteltörténeti adatot (így havi kamatokat, árfolyamot) is tartalmazó – elszámolást is kérhetnek. Ezt pénzügyi intézményüknek az igénylést követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésükre bocsátania, ám sok bank, pénzügyi vállalkozás saját honlapjáról is letölthetők.

Ha a fogyasztó az elszámolási értesítő értelmezése kapcsán segítséget igényel, az MNB személyes és telefonos ügyfélszolgálata, vidéken a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat megyei irodái, valamint – egy jegybank pályázatnak köszönhetően – elszámolási információt nyújtó civil szervezetek állnak rendelkezésre.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti, ezután további jogorvoslati igény esetén pedig bírósági pert is kezdeményezhet a lakóhelye szerinti járásbíróságon.