Féltik az alternatív tantervet az alapítványi iskolák

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

A Magyar Waldorf Szövetség és az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete szerint egy új törvénytervezet ellehetetlenítené az alternatív iskolák működését, ezért levélben kérték meg a kormányt, hogy álljanak el a módosítástól, és tartsák meg a jelenlegi szabályozást. Az egyesület emellett tiltakozik az alapítványi szakképzők egyoldalú államosítása ellen is, ami szerintük jól mutatja a kormány kudarcos hozzáállását a közoktatáshoz.


Az alternatív kerettantervek megszüntetéséről szóló törvénytervezet hatálybalépése teljesen kilátástalan helyzetbe hozná az alternatív iskolákat – állítják a tiltakozó szervezetek, amelyek szerint a módosítás kiiktatná a 2003 óta érvényben lévő szabályozást, és így sértené az alternatív pedagógiai törekvések befogadási, elismerési és egyenértékűségi elvét. A jövő évi központi költségvetést megalapozó új javaslat értelmében az alternatív iskolák tanterve csak akkor térhet el az állami intézményekétől, ha ez az eltérés többletszolgáltatásnak minősül. Ez azonban szerintük teljes félreértelmezése a mostani helyzetnek, és az alternatív iskolák ellehetetlenüléséhez és megszűnéséhez vezet.

„Az indokolás tévesen tartalmazza azt az állítást, hogy az eltérés jelenleg is többletszolgáltatásként jelenik meg a pedagógiai programokban: az eltérő tananyagtartalom az állami elvárásokon felül nem megvalósítható” – írják a levélben. A jelenlegi szabályozás épp ezért feltétel nélkül engedi az eltérést számukra, azzal a megkötéssel, hogy a működéssel járó többletköltségekhez nem jár többlettámogatás.

Szerintük mindez nem nem is tartozik a központi költségvetésről szóló törvény szabályozási jogkörébe, hiszen a hatályos szabályozás alapján sem jár az alternativitásból eredő többlettámogatás.


Az egyesület az alapítványi szakiskolák egyoldalú államosítása miatt is tiltakozik. Szerintük a szaktárca mulasztása miatt állt elő a 2015/2016. tanév elején az a helyzet, hogy a magánszakképzők nem rendelkeztek államilag finanszírozott keretszámokkal a már felvételire jelentkezett diákok esetében. Ezt a szorult helyzetet használta fel az NGM arra, hogy a szakképzési centrumok és az államtitkárság közvetlenül is megkeressék a magánfenntartókat ajánlatukkal.

„A tanév megindításához szükséges mindennemű keretszámátadást ahhoz kötöttek, hogy az alapítványok 3 napon belül jognyilatkozatot tesznek arról, hogy maguk kérik (!!!) az általuk fenntartott iskolák átadását a következő tanévtől egy szakképzési centrumnak” – írják a közleményben. Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete a 2016/2017. tanév indításának ellehetetlenülése kapcsán több alkalommal jelezte tárgyalási szándékát az NGM felé, ezekre a megkeresésekre azonban a mai napig nem jött válasz.A napokban azonban nyilvánosságra került egy megállapodástervezet, amit nem előzött meg semmiféle egyeztetés, és szerintük jól mutatja az állami intézményfenntartó kudarcos hozzáállását az oktatáshoz: az iskolát nem a diákok fejlődését szolgáló tanulási térnek vagy a pedagógiai munka terepének, hanem ingó és ingatlan vagyontárgynak látja. „A megállapodás szövege a tanulók képzésének változatlan, zavartalan folytatására még csak nem is utal. Az iskola pedagógiai programjának végrehajtására semmilyen garanciát nem fogalmaz meg a dokumentum” – írják, majd megfogalmazzák követeléseiket a szakminisztérium felé:


  • Garancia arra, hogy a minisztérium a keretszámaikról lemondott fenntartók részére átadja a szükséges kapacitásokat.
  • Magánszakképzési centrumok létrehozása jogszabályi hátterének kidolgozása és megvalósítása.
  • Az állami szakképzési centrumokkal való szoros együttműködést társulási szerződés formájában lehetővé tevő megállapodástervezet kidolgozása.


Amennyiben a minisztérium nem tesz azonnali lépéseket az alapítványi és magánszakképző iskolák 2016/2017. tanévének sikeres beindításáért, szerintük az a látszat keletkezik, hogy az NGM korábbi kommunikációja csupán megtévesztés volt, és arra irányult, hogy a tárca egy éven belül felszámolja az alapítványi és magánszakképző iskolák többségét, óriási károkat okozva ezzel a szakképzés egészében.