Fejlesztenék a szakképzést a munkaadók

Fotó: MTI / Kovács Tamás

-

Vonzóvá tennék a szakmunkásképzést a diákok számára.


Tizenhárom pontból álló javaslatcsomagot dolgozott ki a szakképzés fejlesztése érdekében a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége.

Javasolják a szakmunka újrapozicionálását, az érdemtelenül alacsony bérek figyelembevételét, hogy a szakképzés vonzó legyen a diákoknak. Biztosítanák az elméleti és gyakorlati oktatók folyamatos szakmai fejlődését, és speciális szakképzési módszertani elemeket vezettetnének be. Emellett minősíteni és racionalizálni szeretnék az elaprózott, heterogén intézményrendszert, és minden szereplő érdekeit harmonizálnák a stratégiai célok szem előtt tartásával.

A szervezet szerint a törvényi keretek adottak az eredményes szakképzéshez, de sok a probléma a rendszerben. Annak érdekében, hogy a gazdaság a kor követelményeinek megfelelő szakemberekkel rendelkezzen, olyan szakképzési rendszert kell az államnak működtetnie, melyben fejlődésre képes polgárokat oktatnak együttműködéssel megvalósítható alkotó tevékenységre, értékteremtésre.

Az MGYOSZ szakmai vitát kezdeményez a javaslatokról.