Európában minden ötödik gyerek áldozat

Fotó: MTI/EPA / RADZSAT GUPTA

-

Az ombudsman szerint a gyermekek szexuális zaklatása elleni fellépés a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb, közös feladata, és a jogalkotótól az állampolgárokig mindenkinek van tennivalója a védelem terén.


Székely László felhívást tett közzé november 18-a, a gyerekek szexuális kizsákmányolása és szexuális zaklatása elleni védelem első európai napja alkalmából.

Az alapvető jogok biztosa kiemelte: a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak semmilyen formája – közöttük a szexuális zaklatás – sem lehet indokolható vagy magyarázható. Ugyanakkor az erőszak megelőzhető, ennek eszközei között szerepet kaphat a bizalom, a tájékoztatás, a segítségnyújtás és a figyelem.

Hozzátette,


a gyermekek szexuális bántalmazása és zaklatása – ahogyan az erőszak más formái is – a világ minden országában, így Magyarországon is létező jelenség, kultúrától, társadalmi osztálytól, iskolázottságtól, jövedelemtől és etnikai származástól függetlenül.

Az európai összesített adatok szerint az esetek csaknem háromnegyedében a gyermek ismeri az elkövetőt, az ismerős vagy családtag által elkövetett szexuális zaklatási ügyeknek azonban legfeljebb tizedére derül fény.

A probléma nagyságrendjét mutatja, hogy az adatok szerint Európában nagyjából minden ötödik gyerek áldozatul esik a gyermekek elleni erőszak egyik legrosszabb, legsúlyosabb következményekkel járó formájának. Ezek súlyos, akár helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a gyermekek mentális és fizikai egészségében, a következmények még felnőttkorukban is gyötrik, fájdalomban és szégyenben tartják az áldozatokat.


Az ombudsman szerint az elkövetők felelősségre vonása mellett legalább annyira fontos a megelőzés, az áldozatok segítése, jobb védelmük az igazságszolgáltatás rendszerében, illetve az, hogy legyenek olyan emberek a gyerekek életében, akihez bizalommal fordulhatnak.

Az alapjogi biztos rámutatott arra: lényeges a digitális világban leselkedő veszélyek felismerése, a jogtudatosság, az ezekről folytatott párbeszéd a gyermekek és szüleik között.


Emlékeztetett arra: Magyarország idén augusztusban iktatta törvénybe az Európa Tanács égisze alatt 2007-ben elfogadott Lanzarote-i Egyezményt, amelynek célja a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása, az együttműködés biztosítása, a szexuális kizsákmányolás, bántalmazás megelőzése, a szexuális bűncselekmények áldozatainak védelme, az elkövetők felelősségre vonása.

Székely László kiemelte azt is, hogy a jelenlegi negatív tendenciákon helyben, a kisebb közösségekben a hatályos jogszabályok, a módszertani ajánlások következetes alkalmazásával lehet változtatni.