Magyarérettségi: Bodor Ádám, Tóth Árpád, Jékely Zoltán, Seneca

Fotó: MTI/MTVA / Czeglédi Zsolt

-

A középszintű magyarérettségi szövegalkotási feladatának keretein belül a diákok egy Seneca-idézettel kapcsolatban érvelhetnek, egy Bodor Ádám-novellát elemezhetnek, vagy Tóth Árpád és Jékely Zoltán egy-egy versét hasonlíthatják össze.


A diákoknak egy Seneca-idézet alapján kell érvelniük az időhöz való viszonyról, vagy Bodor Ádám Állatkert című novelláját kell elemezniük (itt olvasható), illetve választhatták az összehasonlító elemzést is, amelyben Tóth Árpád Elégia egy rekettyebokorhoz (itt olvasható) és Jékely Zoltán Az ég játékai című versét kellett összevetniük, írja az Eduline.


Két hant között heverésztem hanyatt,
akárcsak amazok a föld alatt.
Néztem az eget egy sírban is éber,
kékszemű pilóta szemével,
vagy mint volt tengerész, ki holtan is
hajóhozó látóhatárra kémlel.

A kőrisfa hegyében szólt a csíz,
egy tollhíjas vén varjú fáradt
szárnnyal vitt ételt a fiának,
fölötte egy csapat
kóválygó gyurgyalag
meg-megcsillant a napban,
itták a fényt, emelkedének s hulltanak,
örökkévalónak vélt pillanatban.

És bámultam a zsenge lombokat,
az égre tapadó sok zöld tenyérkét,
melyek kétrétgörnyedt tuskók nevébe kérték
jó záporért a magasságokat.
S egy pillanatra láttam odafent
a bicskaszárnyú vércsét –
jaj a cinkének, ha kifent,
öldöklő karmai elérték…

És mindenekfölött sokat
néztem a felhő-zarándokokat;
toldott-foldott, szürkés-fehér csuhában
bandukoltak, porosan és soványan,
esőtváró, bús szemektől kutatva,
míg Rómájukba nem érnek, a Napba.

Hát még az éjszaka
be szép lehet nyaratszaka!
Szerelmes pásztorlány hitével
álmélkodni a csillagokra,
találgatván: tüzük mit érlel,
s fohászkodni forrón, dadogva;
várni a Hold kelését,
nézni, hogy tündököl
százezer égi szépség,
s mindaddig bámészkodni föl,
míg egy szédítő pillanatban
azt nem érzem, hogy mindez már alattam,
földöntúli csillaghalas tavakban,
a mélyben zajlik és nem a magasban…

Lám, lelkemnek mily kapukat nyitottam,
mihelyt szemem az égre fordítottam!
Hát még ha földrenézést abbahagyva,
szemem felhőkön túli fényt kutatna!
De mit láthatnak ezek itt a sírban,
ha szemük odvában humusz s gyökér van –?

Jékely Zoltán: Az ég játékai


Korábban Grendel Lajos A modern magyar irodalom története című irodalomtörténeti munkájának bevezetőjét kapták a középszinten érettségizők szövegértési feladatként. Az írás 2010-ben jelent meg, itt és itt olvasható róla kritika. A két és fél oldalas szöveg elolvasására, értelmezésére és a tanulmányhoz kapcsolódó kérdések megválaszolására összesen hatvan percet kapnak a vizsgázók.

A diákok először a szövegértési feladatlapot oldják meg, és csak ennek az összegyűjtése után kezdhetik meg a szövegalkotási feladatlap kitöltését. A középszintű vizsga szövegalkotási része minden évben három típusfeladatból áll - egy érvelésből, egy műelemzésből és egy összehasonlító elemzésből -, ezek közül kell választani egyet.

Az érettségivel kapcsolatos további információk erre olvashatók.