Erdő Péter szerint a szívünkben kell megtalálni a békét

Fotó: MTI / Kovács Tamás

-

Az esztergom-budapesti katolikus érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában misézett.


Jézus a közvetítő, ő teremt békét Isten és a tévútra sodródó emberiség között - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában.

A zsúfolásig telt székesegyházban Erdő Péter arról beszélt: ma, amikor a Közel-Keleten nem tudnak elhallgatni a fegyverek, és amikor karácsonyra készülő ártatlan emberek sokaságát gyilkolják Európában is, a szívünkben kell megtalálni a békét.

A béke felbukkan a karácsonyfa alatt, a családok asztalánál, de még a kórházban, vagy a magányos és idős emberek otthonában is, ha gyertyát gyújtanak ,és ránéznek a betlehemi képre - mondta.

Ha ezt a békét meg tudjuk őrizni az ünnep elmúltával is, ha merünk kedvesek lenni azokkal is, akik ezt talán meg sem érdemlik, akkor a bűn és a nyomorúság minden akadályával szemben rajtunk keresztül is Isten legyőzhetetlen szeretete és békéje árad szét a világban - fogalmazott homíliájában a bíboros.

Erdő Péter szólt arról is, hogy Jézus nagyszerűségének felismerése rendet teremt az ember életében. Ha rádöbbenünk, hogy ő az a végtelen erő, akinek mindent köszönhetünk, akkor felemeljük a fejünket, és elindulunk sugárzó fényességének nyomában. Akkor elárad bennünk és körülöttünk az igazi béke, az Istentől származó, valódi rend nyugalma.

A betlehemi gyermek jászolánál lehet igazán megismerni Isten fönségét, amely a szegénységet vállalta, Isten örök Igéjét, amely csecsemőként született közénk, Isten bölcsességét, amely túláradó szeretetből egyszerű alakot öltött.


Mert Isten bölcsessége Jézus keresztjének látszólagos ostobasága által győzött a világon, és így nyitotta meg számunkra az utat az isteni élet gazdagsága felé.

Ezért örülünk Jézus születésének - tette hozzá Erdő Péter.