Ennyiért lehet külföldön tanulni

Fotó: AFP / FRED DUFOUR

-

Főiskola vagy egyetem? Az Európai Unión belül vagy kívül van az intézmény? Alap- vagy mesterképzésről van szó? Nem mindegy. Mutatjuk, mit kell mérlegelnie annak, aki külföldön szeretne tovább tanulni.


Ha érettségi után úgy dönt egy magyar diák, hogy valamelyik európai uniós tagállam egyetemén vagy főiskoláján tanul tovább, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik intézményt választja. Az oktatás szabályozásáról minden európai uniós tagállam saját hatáskörében dönt, vagyis meghatározza, kér-e tandíjat a képzésért vagy sem, és ha igen, akkor mennyit.


Vannak olyan tagállamok, ahol az oktatást az állam finanszírozza, és a hallgatóknak maximum jelképes összeget kell fizetniük, félévente. Akad példa arra is, hogy a diákoknak ennél komolyabb összeget kell leszurkolniuk, hogy az adott intézményben tanulhassanak.

Amióta bevezették a bolognai rendszert, elválik egymástól az alapképzés és a mesterképzés, ennek megfelelően a tandíjak is különböznek.