Elvesznek néhány műtárgyat három bécsi múzeumtól

Fotó: Wikipedia/Gryffindor/CC-BY-SA 3.0 / István Hajdu

-

Három bécsi múzeumnak, az Albertinának, a Néprajzi Múzeumnak és a Szépművészeti Múzeumnak kell visszaszolgáltatnia műtárgyakat az eredeti tulajdonosok örököseinek egy illetékes osztrák bizottság döntése értelmében.


A Néprajzi Múzeumnak tíz tárgyat, köztük egy citerát, majolikákat és képeket kell visszaadnia a leszármazottaknak. A tárgyak Siegfried Fuchs egykori bécsi ügyvéd magángyűjteményéből származnak. Mivel a zsidó származású ügyvédnek menekülnie kellett a nácik elől, 1940-ben különböző intézményeknek adta el értékeit.

Az Albertinának Karl Agricola osztrák festő egy képét kell visszaszolgáltatnia. A miniatűr festményt 1939-ben a Bécsben élő Fritz Menzel adta el a múzeumnak, miután az alkotás tulajdonosa, Menzel testvére, Belgiumba menekült a náci üldöztetés elől.

A Szépművészeti Múzeum Régi hangszerek gyűjteményének pedig egy zongorát kell visszaadnia Maria Gerngrossnak, akinek édesanyja 1940-ben értékesítette a hangszert, mielőtt őt és férjét deportálták volna. A náci időkben állami tulajdonba került műtárgyak származását kutató bizottság döntése értelmében az Albertina múzeumnál maradhat két Egon Schiele-alkotás, egy akvarell és egy grafika, amelyek egykor a dachaui koncentrációs táborban 1941-ben meghalt Fritz Grünbaum kabaréművész tulajdonát képezték. A két művet Grünbaum sógornője, Mathilde Lukacs adta el a berni Klipstein & Kornfeld Galériának. A műveket 1988-ban Schiele egykori barátjának, későbbi gyűjtőnek, Erich Lederernek az özvegye adományozta az Albertina múzeumnak.