Elmarasztalták Magyarországot Jóri András ügyében

Fotó: Az Európai Unió Bírósága

-

Az Európai Unió Bírósága szerint hiba volt idő előtt elküldeni a volt adatvédelmi biztost. Elvben vissza kellene helyezni posztjára.


Magyarország, mivel idő előtt megszüntette Jóri András adatvédelmi biztos megbízatását, megsértette az uniós jogot - mondta ki kedden nyilvánosságra hozott ítéletében az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága. Az ítélet indoklása szerint a személyes adatok védelméért felelős hatóságok függetlensége megköveteli, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák az adatvédelmi hatóságok megbízatásának időtartamát. Az uniós jog értelmében ha az Európai Bíróság megállapítja valamely tagállam kötelezettségszegését, az érintett tagállamnak a lehető leghamarabb teljesítenie kell az ítéletben foglaltakat. Amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállam nem teljesítette az ítéletben foglaltakat, újabb, pénzügyi szankciók kiszabására irányuló keresetet indíthat. Majtényi László, volt ombudsman az ítélet kapcsán lapunknak elmondta, hogy a döntés azt jelenti, hogy

elvben vissza kell helyezni Jórit a hivatalába.
Viviane Reding, az igazságügyi kérdésekben illetékes európai bizottsági alelnök a keddi luxembourgi ítélethirdetés után nyilatkozatban közölte, hogy szerinte az adatvédelmi hatósági függetlenség a sarokköve annak, hogy garantálható legyen a polgárok hatékony adatvédelme. Az Európai Bizottság - emlékeztetett - immár három alkalommal lépett fel az adatvédelmi hatóság függetlenségének védelmében. „Szükség esetén nem fogok habozni, hogy újra fellépjek" - szögezte le Reding. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál (KIM) egyelőre csak annyit közöltek, hogy tanulmányozzák az ítéletet. Az adatvédelmi biztos megbízatását 2012. január elsejével szüntette meg a kormány, miután munkáját átvette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek elnöke Péterfalvi Attila lett. Jóri eredetileg 2014-ig maradt volna hivatalában. Az ügyben az Európai Bizottság indított kötelezettségszegési eljárást. Előzetes jogi véleményezésre a belga főtanácsnokot, Melchior Wathelet kérték fel, aki megállapította, hogy bár minden tagállamnak joga van az adatvédelem területén olyan intézményrendszert kialakítani, amelyet saját országában a legmegfelelőbbnek tart, következésképpen azt utóbb át is alakíthatja, mindennek azonban az a feltétele, hogy az intézményrendszer kialakítása vagy utólagos átalakítása nem sértheti az adatvédelmi felügyelő hatóság – uniós irányelvben előírt – teljes függetlenségének alapvető követelményét.


Európai Bíróság vs Emberi Jogok Európai Bírósága

Az Európai Bíróság az Európai Unió lefelsőbb igazságszolgáltatási szerve, elsődleges feladata dönteni az európai jog értelmezésének olyan ügyeiben, mint az Európai Bizottság (EB) követelése, amikor egy tagállam nem hajt végre egy uniós direktívát, esetleg az EB túllépi hatáskörét, illetve, ha a tagállamoknak vannak vitás ügyei egymással. A szabályszegő országokkal szemben alkalmazhatnak pénzbüntetést, de megsemmisíthetnek jogszabályt is. Ennek a testületnek Luxemburgban van a székhelye. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanakkor Strasbourgban ülésezik és az a dolga, hogy az 1950-ben megalkotott Emberi Jogok Európai Egyezményének betartását felügyeljék. Az más kérdés, hogyha a tagállamok nem teljesítik az ítéletekből származó kötelezettségeiket, annak elsősorban diplomáciai és viszonylag szűk körű jogi szankciói vannak.