Elbocsátásokkal járhat a gyakorlóiskolák állami átvétele

Fotó: MTI/MTVA / Sóki Tamás

-

Egyelőre csak félelmek és találgatások vannak, biztosat nem tudni arról, mi lesz annak a kilenc gyakorlóiskolának a sorsa, amelyet a kormány tervei szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) venne át a felsőoktatási intézményektől. Az intézményeknek legrosszabb esetben tanároktól is meg kell válniuk.


Szülők ezrei ijedtek meg az elmúlt héten, ugyanis kiderült, hogy Magyarország 25 gyakorlóiskolájából kilencet átvehet az állam. A szülők attól félnek, hogy az iskolák szellemisége veszhet el az államosítás miatt, mások pedig attól, mindez később oda vezethet, hogy bezárják gyerekük iskoláját. Szerdán a győri Öveges Kálmán Általános Iskolában már tartottak is egy szülői fórumot, kedden pedig a nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolánál tartanak demonstrációt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán juttatta el szerkesztőségünknek a listát azokról a gyakorlóiskolákról, amelyek átkerülését javasolja. Azzal az indokkal, hogy a jogszabályok szerint a gyakorlóiskolákban meghatározott számú tanárszakos hallgatónak kell gyakorlótanítást végeznie, ebben a kilenc intézményben viszont kevesebben vannak az előírtnál. A minisztérium szerint „a gyakorlóiskolák célja, hogy az adott egyetem, főiskola működését támogassák, és a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók minél nagyobb létszámban végezzenek szakmai gyakorlatot az adott köznevelési intézményben”.

A kilenc iskola átvétele egyelőre csak javaslat, végső döntés május végén várható, addig még konzultálnak az intézményekkel és jelenlegi fenntartóikkal, az egyetemekkel, főiskolákkal.


Balog Zoltán

A listára került kilenc iskola

  • Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskola
  • Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma
  • Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája
  • Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium (Sopron)
  • Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskola
  • Szent István Egyetem Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium (Jászberény)
  • Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Lapunk megkereste az érintetteket. A legtöbb elzárkózott, csak az egyik iskola vezetője válaszolt kérdéseinkre, és ő is azt kérte, ne írjuk le a nevét.

Állítása szerint ők múlt csütörtökön kaptak hivatalos értesítést arról, hogy a Klikhez átkerülésre javasolt iskolák között vannak. Ezenkívül azonban nem tudnak semmit: sem azt, hogy milyen módon, sem azt, hogy milyen feltételek mellett történik az átvétel. Azonban abban reménykednek, hogy nem ugyanazokat a feltételeket írják elő számukra, mint a többi állami iskolának.

Nemcsak az iskolánál, hanem az azt fenntartó felsőoktatási intézménynél sem tudnak egyelőre semmit, illetve csak annyit, hogy a jövő héten kezdődnek az ügyben az egyeztetések.

Megkeresésünkre két egyetem válaszolt. A kaposvári szinte csak a helyzetet írja le, annyival kiegészítve, hogy hamarosan véleményezi az államtitkárság kezdeményezését, majd egyeztet is a tárcával. Azt is közölte, hogy „a lépés nem okozna komoly változást”, mert bár a gyakorlóiskola az egyetem fenntartásában van, az egyetem viszont az államéban, tehát tulajdonképpen állami fenntartásban maradna az iskola.

A Debreceni Egyetem – amelynek két gyakorlója (Arany János Gyakorló Általános Iskola és a Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium) is szerepel a listán –, ennél bővebb közleményt adott ki. Mint írja: a pár hete, április 9-én kiadott kormányrendelet szerint december 31-ig kell felülvizsgálnia, hogy az általa fenntartott iskolák teljesítik-e a gyakorlóintézménnyé nyilvánítás feltételeit:


a tárca múlt heti levele megelőzött minket abban, hogy jogszabályból eredően kötelező feladatunkat az előírt határidőre teljesíthessük.

Nem a májust várták

Vagyis nagyon hirtelen jött a levél az iskoláknak. Ugyanis egy héttel a kormányrendelet után – amely december végéig adott határidőt az egyetemeknek és a főiskoláknak – már meg is kapták az értesítést, miszerint a közoktatási államtitkárság javasolja, hogy fenntartójuk a felsőoktatási intézmény helyett a Klik legyen, illetve a felsőoktatási intézmények a válaszukat küldjék is el minél hamarabb, mert május végén már döntés születik.

A Debreceni Egyetem közleménye viszont azt írja: elkötelezett amellett, hogy az iskolák működési hatékonyságának növelésével és az intézmények átszervezésével elkerülje azok fenntartóváltását, és mindent megtesz azért, hogy tovább működtethesse két iskoláját. Az egyetem szerint a „gyakorlóiskolák tanárképzésben betöltött szerepe az elmúlt években – a többciklusú tanárképzés bevezetése miatt bekövetkezett hallgatói létszámvisszaesés miatt – valóban csökkent”, de az elmúlt egy-két évben ismét nőtt a tanári pályát választók száma, és az osztatlan tanári képzés gyakorlati képzési igénye miatt ez tovább is fog nőni.

A VS.hu-nak nyilatkozó igazgatóhelyettes intézményében is kevesebb tanárjelölt van az előírtnál, de – mint mondta – ennek a feltételnek az összes többi gyakorlóiskola sem felel meg.


Mit hoz és mit visz az állami átvétel?

A gyakorlóiskola vezetője lapunknak azt mondta: ha ugyanazok a feltételek vonatkoznak majd rájuk, mint a többi klikes iskolára, akkor több tanáruktól is meg kell válniuk. Ugyanis a gyakorlóiskolákban oktató vezetőtanároknak, akik a tanárjelöltekkel foglalkoznak, kevesebb kötelező órájuk van. Merthogy bemutató órákat kell tartaniuk, fel kell készíteniük a tanárjelölteket a gyakorlótanításra, bent kell ülniük a jelöltek óráin, hogy értékelhessék őket.

Ezért ír elő nekik kevesebb kötelező óraszámot, csak heti 12-14 órát a köznevelési törvény, míg például egy hagyományos iskolában a tanárok 22-26 órát tanítanak. Ha a vezetőtanárokra ilyen szerepkörben már nem lesz szükség, akkor nekik is megnövekedik az óraszámuk – magyarázta az iskola igazgatóhelyettese. Náluk 13 vezetőtanár van, így ha megszűnnek gyakorlóiskola lenni, az óraszám-növekedés miatt hat munkatársuk is „feleslegessé válik”, így el kell bocsátaniuk őket.

Emellett több más problémás kérdés is van. Az iskolaépület jogi helyzete egyértelmű ugyan, mert az már most is a minisztérium tulajdonában van, azt azonban nem tudni, ki fogja fizetni a rezsit – mivel ez az állami iskolák esetében az önkormányzatok feladat –, illetve azt sem tudni, mi lesz azokkal az eszközökkel, amelyeket most a felsőoktatási intézmény biztosít számukra. A VS.hu-nak nyilatkozó iskolai vezető hozzátette, számukra az sem világos, hogy miért éppen az ő iskolájukra esett a választás, hiszen fenntartójuknak több gyakorlóiskolája is van, az övék pedig az egyik legrégebbi és legkeresettebb iskola a környéken.

Információink szerint több iskola szülői munkaközössége is tiltakozik a fenntartóváltás ellen a Facebookon, valamint demonstrációkat is szerveznek:


Az Apáczai 2. Gyakorló Általános Iskolát be szeretnék integrálni a Klik felügyelete alá, hogy körzetes, állami iskola legyen.
SZÜLŐI, VÁROSI ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG, HOGY A FŐISKOLA FENNHATÓSÁGA ALATT MARADJON, ÉS AZ ISKOLA RÉGI, KEDVELT SZELLEMISÉGE MEGMARADJON !