“Egy kulcs nem jó mindenkinek”

Peichl Andreas

közgazdász, egyetemi tanár, a mannheimi Centre for European Economic Research vezető elemzője

“Egy kulcs nem jó mindenkinek”


A flat tax ötlete akadémiai és politikai körökben is jelentős vitákat kavar. Az egységes, széles adóalapra bevezetendő egykulcsos adórendszernek elvileg számos előnye lehet. Először is, az egykulcsós adó növeli a foglalkoztatottságot, a megtakarításokat, a befektetéseket és a vállalkozói kedvet. Mindezt persze nem csak egykulcsos adóval lehet elérni, az adócsökkentés más formái is alkalmasak ezekre, főleg ha a legmagasabb keresetűek adóterheit csökkentik. Másodsorban az egykulcsos adó bevezetését rendszerint általános adóreform kíséri, amely tovább egyszerűsítheti az adórendszert, csökkentve az adóelkerülés különféle, főleg a bonyolult adórendszerekre jellemző módozatait. Ez persze vélhetően inkább jellemző a már eleve is fejlett államokra - a fejletlenebbeknél ugyanis elképzelhető, hogy az adócsökkentés pusztán állami bevételkiesést eredményez. De a fejlődő államok adórendszerei is jobban működnek, ha átláthatóan egyszerűek, és főleg a vállalkozási kedvet serkentik, erre pedig az egykulcsos, de legalábbis a nem szükségtelenül agyonszabályozott és a felső rétegeket nem megterhelő adópolittika lehet alkalmas. Mindazonáltal a jelenlegi európai rendszerek igen bonyolult érdekek mentén alakultak ki, sokszor nem csupán a gazdasági racionalitásokat figyelembe véve, így sokszor megsértik az egyszerűség és átláthatóság elvét. Egy egyszerű rendszer azonban nem csak makroökonómiai szempontból helyesebb, de az egyszerű adóalany is jobban átlátja, hogyan kell adóznia, és mire fordíttatik a pénze. Az adóegyszerűsítéssel csökkenteni lehet az adóbürokráciát, és így csökken az állami kiadási oldal. Az adórendszerek bonyolultságát azonban kevéssé a kulcsok, mint inkább a különféle adóalapok okozzák. Az adókulcsok megvágása, de az adóalapok kiszélesítése éppen hogy nem egyszerűsíti a rendszert, hanem növeli az adóelkerülés esélyeit. Ha elvileg ennyire előnyös az egykulcsos adórendszer, miért alkalmazza mégis olyan kevés állam? Ennek leginkább az az oka, hogy a középosztály megerősítését szolgáló újraelosztásra kevéssé alkalmas az egykulcsos adó. Nem véletlenül írta Walter Hettich és Stanley Winer 1999-ben, hogy “akarhatunk egykulcsos adót, meg akarhatunk demokráciát, de a kettő együtt nem megy”. A lényegi kérdés tehát az, hogy az egykulcsos vagy a tagoltabb rendszer valósít-e meg igazságosabb újraelosztást. Ennek megválaszolása egyáltalán nem egyszerű, mert számos előzetes paramétertől (a legkisebb adókulcs mértékétől vagy a adószabad jövedelmek mértékétől is) függ. Ha a kulcsot megfelelően állapítják meg, akkor például egy egykulcsos rendszer (meghatározott jövedelemhatárig adómentességet biztosítva) akár jobban szolgálja az újraelosztást, mint egy többkulcsos rendszer. A paraméterek megválasztásától függ az is, hogy az adórendszer mennyiben serkenti a versenyt. Egy alacsony adókulcs (és alacsony adószabad sáv) nagyobb versenyhelyzethez vezet, de közben a magasabb keresetű háztartások javára valósít meg újraelosztást. Ha az egykulcsos rendszer egyetlen kulcsa azonban magas, akkor viszont az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára lehet állami kiadásokat újracsoportosítani, de ez csökkenti a versenyhelyzetet. Azon országokban, ahol igen széles a középosztály, nagyon nehéz lenne belőni azt az egyetlen kulcsot, amellyel a középosztály és a gazdasági verseny is jól járna - így a fejlett országok inkább több kulccsal oldják meg a középosztály támogatását. Éppen mertkevés helyen próbálták még ki az egykulcsos rendszert, az empirikus elemzések is elég hiányosak. A szimulációs tanulmányok eredményei pedig az egyes függvények megválasztásától előre sejthetőek. Ha be is vezetik valahol az egykulcsos adót, nagyon sok minden függ tehát az egyes tényezőktől: az adóalaptól, az adószabad jövedelmek mértékétől, az adókulcs mértékétől, valamint attól is, hogy az egy kulcs a vállalkozásokat terhelő adókra is vonatkozik-e. Másodsorban igencsak függ az eredmény a konkrét ország állapotától is. Mennyiben függ az állam középosztálya az újraelosztástól? Ennek megválaszolása előtt nem lehet egykulcsos adóreformba belekezdeni, mert végeredményben nem a versenyt fogja erősíteni, hanem a társadalmi kiegyenlítődést veszélyesen felszámolni. “Egy kulcs nem jó mindenkinek” - ez a kijelentés nem csak a többkulcsos adórendszer mellett szólhat, de arra is vonatkozhat, hogy ha valahol be is vezetnék az egykulcsos adót, az ottani egyetlen kulcs meghatározása az ottani viszonyoktól függ, nem lehet közgazdaságtanilag általános meghatározni, mennyinek is kell lennie az egykulcsos adó egyetlen kulcsának.  

Kiknek használ az egykulcsos adó?


A jól kereső felső középosztálynak
A tehetséges és szorgalmas embereknek

SZAVAZAT UTÁN