Egy írnok sírjára bukkantak Egyiptomban

Fotó: Jan j. kunst/Flickr / Jan j. kunst/Flickr

-

HÁTTÉR

Kr. e. 600-ban élhetett az a befolyásos tollnok, akinek a temetkezési helyét most megtalálták. Valószínűleg a fáraó papjai közé tartozott.


Spanyol archeológusok egy csoportja két sírboltot fedezett fel az ország déli részén. Az egyik egy befolyásos írnoké lehetett. Ebben több értékes leletet is találtak a mumifikált holttest mellett. Néhány éppségben megtalált nád írópálca mellett egy bronz tintatartó is előkerült. Mohammed Ibrahim, Egyiptom régészeti leletekért felelős minisztere arról is beszámolt, hogy az íróeszközök mellett talált holttest jó állapotban maradt meg, amelyből később még többet megtudhatnak majd az egykori írnokról. A férfi feltehetőleg a fáraó közvetlen környezetének volt a tagja, vagy az uralkodó saját papi rendjébe tartozott. A sír felépítése és jellege miatt azt feltételezik, hogy az írnok nagy hatással lehetett kora intellektuális és kulturális életére. A temetkezési hely és a múmia megvizsgálása után a kutatók úgy vélik, Kr. e. 600 környékén élhetett a tollnok. Ez volt az utolsó időszak, amelyben az egyiptomi fáraódinasztiák még uralkodtak. Az ókori Egyiptomban az írnokok megbecsült tagjai voltak a társadalomnak. Mivel ekkor még csak nagyon kevésen tudtak írni-olvasni, egy tollnok rengeteget ért. Munkájuk fontos volt, mert az archiválás mellett hivatalos levelezéseket folytattak uraik számára, továbbá részt vettek a termények összeírásában és sokszor az ítélkezésben is. Emiatt több szobrot is állítottak írnokoknak. A tiszteletnek többek között az az egyik oka, hogy egy lejegyzőnek több ezer hieroglifát kellett ismernie. Thot volt az egyiptomi mitológiában az írás és a tudományok istene, az írnokok pártfogója, valamint az orvosok patrónusa. Az íbiszfejű alak egyedül áll az egyiptomi panteonban, semelyik másik istenhez nem kötik rokoni szálak. A kutatók szerint ennek az lehet az oka, hogy az írnokoknak sem kellett előkelő családba tartozniuk.


„…Törekedj a tisztviselői hivatás elérésére. Egy írnok, aki tehetséges a szakmájában és művelt, nagyon szerencsés. Kitartóan tanulj, hogy elsajátítsd az írás mesterségét. Egyetlen percet se vesztegess el feleslegesen…”