Családostul hagyják el a diplomások az országot

-

Elsősorban az iskolázott fiatalok, a munkaerőpiaci szempontból legfontosabb szakmunkások és a diplomások hagyják el az országot. Míg azonban a szakmunkások családja általában Magyarországon marad, és a családfenntartó rendszeresen küldi haza a pénzt, addig a diplomások családostul szedik a sátorfájukat.


Az eddigi legpontosabb elemzést készítette el a KSH Népességtudományi Intézete arról, pontosan kik azok a magyarok, akik elhagyják az országot, és hosszabb-rövidebb ideig külföldön keresik a megélhetést írja a Magyar Nemzet. A tanulmány 3 felmérés adatait összegezte, hogy valós, pontos képet kapjon a kivándorló magyarokról. Eszerint az utóbbi évtized magyar kivándorlói az itthon élő népességnél átlagosan iskolázottabbak, fiatalabbak, többségében hajadonok, illetve nőtlenek, és több közöttük a férfi. Közöttük az átlagosnál sokkal nagyobb arányban vannak szakmunkások és felsőfokú végzettségűek – vagyis a munkaerőpiaci szempontból legfontosabb emberek hagyják el az országot.

A felsőfokú végzettségűekre a hosszabb távú, családdal együtt történő migráció a jellemzőbb, a szakmunkások pedig kiemelkedő arányban vannak jelen a rövidebb időtávra érkező, családjukat Magyarországon hagyók és az ingázók között. 2014 elején mintegy 330 ezer magyar állampolgár élt az európai célországokban. 3 fő célországban koncentrálódott a huzamosabb ideje külföldön élő magyarok csoportja: 38 százalékuk Németországban, 23 százalékuk az Egyesült Királyságban és 14 százalékuk Ausztriában élt.

Azokról készült elemzés a népszámlálás során, akik egy évnél rövidebb ideje éltek külföldön, és családjuk továbbra is Magyarországon élt. Összesen mintegy 70 ezer ilyen embert írtak össze. Erre a népességre a tartósan kint élőknél jóval erősebb férfitöbblet (65 százalék) jellemző.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy az iskolai végzettség önmagában is döntő tényező a kivándorlás alakításában. A legfeljebb 8 általánost végzettekhez képest a szakmunkás végzettségűek és az érettségizettek bő 2 és félszeres, a diplomások pedig mintegy 5-szörös valószínűséggel döntenek a kivándorlás mellett. Az egyes csoportok más-más célországot is választanak: az Egyesült Királyságot választókra a nőtlen vagy hajadon fiatalok túlsúlya és a szakmunkások alulreprezentáltsága, míg a Németországba vándorlókra éppen a szakmunkások, az idősebb korosztályok és a házasok relatív túlsúlya jellemző.