Családi ügy lett a XVII. kerület törvényi felügyelete

Fotó: MTI/MTVA / Mohai Balázs

-

Július óta György István figyel a kormányhivatal vezetőjeként a kerületek működésének törvényességére. Így bizonyos esetekben a saját élettársát kell ellenőriznie, aki a XVII. kerület jegyzője. A politikus szerint nincs összeférhetetlenség, mert a törvényességi felügyeletet a kormányhivatal, nem pedig az azt vezető kormánymegbízott látja el.


György István (Fidesz) – 19 megyei kormánymegbízottal együtt – július 18-án vehette át a miniszterelnöktől a fővárosi kormányhivatal vezetésére szóló kinevezését. A törvények alapján a fő feladata, hogy ellássa a területéhez tartozó önkormányzatok - így a kerületiek - törvényességi felügyeletét. A kerületi önkormányzatok törvényes működéséért viszont a jegyző a felelős, feladata, hogy jelezze a képviselő-testületnek és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő, továbbá törvényességi szempontból ellenőrzi és minősíti a testület elé kerülő előterjesztéseket.

A XVII. kerületben 2007 augusztusától Ruzsa Ágnes a jegyző, aki történetesen György István élettársa. Ez a hozzátartozói kapcsolat azért érdemel figyelmet, mert a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet az önkormányzat a döntésekkel együtt megküldi a kormányhivatalnak, amely azt törvényességi szempontból szintén ellenőrzi. Ha a György vezette kormányhivatal jogsértőnek talál bármit is, jelzi a kerületi önkormányzat jegyzőjének, a XVII. kerületben Ruzsának, hogy változtassanak rajta. Ez történt például a XV. kerületben, ahol október végén a kormányhivatal jogsértőnek találta a Hajdu László (DK) polgármester hatásköreinek elvonásáról szóló fideszes javaslatcsomagot.

A kormányhivatalok felállításáról szóló 2010-es törvény a kormányhivatalok ellenőrzési tevékenységének illetékességéről azt mondja, hogy a kormánynak alárendelt szervek bármely területi szervétől, a polgármestertől és a jegyzőtől – az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedéséről tájékoztatást kérhet, az iratokba betekinthet. "Törvénysértés észlelése esetén egyeztető eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel rendelkező miniszter eljárását kezdeményezi."

Hogy tiszta helyzet legyen, és az ellenőrzési és végrehajtói szintek ne kapcsolódhassanak össze, a jogalkotó a kormányzati tisztségviselők alkalmazásának összeférhetetlenségi feltételei közé beemelte a hozzátartozói viszonyt mint kizáró okot. A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011-es törvény azt mondja, nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.


"Téves következtetés"

Az összeférhetetlenség fennállásról megkérdeztük a fővárosi kormányhivatalt, illetve a Miniszterelnökséget és a XVII. kerületi önkormányzat polgármesterét, Riz Leventét (Fidesz). Választ a Miniszterelnökség területi közigazgatási államtitkárságától kaptunk, amely György István válaszát továbbította. Ebben az áll, hogy nincs szó összeférhetetlenségről.

A kormánymegbízott is a 2011-es önkormányzati törvényt idézi, és arra a következtetésre jut, hogy


a törvényességi felügyeletet a fővárosi kormányhivatal, és nem a fővárosi kormánymegbízott látja el.

György arra az összefüggésre nem tér ki, hogy a fővárosi kormányhivatalt is vezeti valaki, méghozzá a fővárosi kormánymegbízott.

György további érvként a következőt hozza fel: "A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 82. § (1) bekezdése szerint »a polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt«, és a 67. § f) pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. A fenti törvényi rendelkezésekből fakadóan fővárosi kormánymegbízott és a kerületi önkormányzat jegyzője között nem áll fenn sem irányítási, sem felügyeleti, sem ellenőrzési, sem elszámolási kapcsolat." Vagyis György jogértelmezésében az irányítási, felügyeleti, ellenőrzési viszony munkáltatói-munkavállalói kapcsolatban valósulhat meg, ami nem létesült közöttük, lévén nem ő, hanem a polgármester a jegyző munkáltatója.

György szerint téves úgy értelmezni az összeférhetetlenségről szóló megkötést, hogy a kormánymegbízott és az adott önkormányzat jegyzője között összeférhetetlenség vagy kormánytisztviselői alkalmazási tilalom állna fenn.


Nem ma kezdte a fővárosi politizálást

György István 1990-2002 között Kőbánya polgármestere volt, 2006-tól fővárosi, 2010-től párhuzamosan országgyűlési képviselő, egyúttal városüzemeltetési főpolgármester-helyettes Tarlós István mellett. A kormánymegbízotti poszton most Pesti Imrét váltotta.