Corvinus: Mészáros nem kap havi félmilliót rektor emeritusként

Fotó: MTI/MTVA / Jászai Csaba

-

Cáfolja a Budapesti Corvinus Egyetem értesülésünket, hogy az egyetemi tanárként visszafoglalkoztatott korábbi rektor, Mészáros Tamás a számára alapított rektor emeritus díjjal összefüggésben havi félmillió forintot kaphatott. Azt viszont elismerik, hogy egyetemi tanári fizetése 927 ezer forint.


A Budapesti Corvinus Egyetem mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a közvélemény számára átláthatóvá tegye működésének szakmai és a gazdasági vonatkozásait – reagált június 29-i cikkünkre az intézmény.


Abban azt írtuk, hogy közérdekű adatkiadási pert indítottunk az egyetem ellen, miután Mészáros Tamás, az egyetem visszafoglalkoztatott rektora javadalmazását érintő adatokat kértünk ki, de nem kaptuk meg. Arra a megbízási szerződésre és az az alapján kifizetett tiszteletdíjra voltunk kíváncsiak, amelyre Mészáros – az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint – jogosult volt mint a rektor emeritus cím viselője 2012 februártól.

Pavlik Lívia, a BCE kancellárja a VS-nek küldött levelében határozottan cáfolta, hogy keletkezett volna megbízási szerződés, és hogy ez alapján havonta félmillió forintot fizettek volna Mészárosnak. Az egyetem álláspontja szerint ez a lapunkkal folytatott korábbi levelezésből is kiolvasható volt, ugyanakkor most egyértelműsítették a korábbi közléseiket.

„A BCE foglalkoztatási szabályzata értelmében a rektor emeritus címhez juttatás nem jár. A rektor emeritus cím birtokosa megbízás keretében láthat el feladatokat, amennyiben a rektor őt erre megbízza, amelynek ellenében megbízási szerződés alapján jövedelemben részesülhet. Ilyen minőségében a BCE senkivel nem kötött megbízási szerződést. Mészáros Tamással semmilyen feladatellátásra, sem rektor emeritus, sem egyetemi közalkalmazotti minőségében megbízási szerződés nem jött létre, tehát megbízási díjban nem részesült.” - írta az egyetem.

Mivel Rostoványi Zsolt rektor nem adott megbízást elődjének, ezért az egyetem nem tud kiadni ezzel kapcsolatban keletkezett adatokat – közölték. A kancellár kijelentette: mindezek okán sem megbízási szerződéseket, sem kapcsolódó teljesítésigazolásokat nem áll módjukban kiadni.


Határozottan cáfoljuk azon értesülésüket, miszerint Mészáros Tamás 500 ezer forint havi megbízási díjban részesülne vagy részesült volna

- írta.


A kancellár egyúttal megerősítette korábbi értesülésünket, hogy Mészáros Tamás havi rendszeres jövedelme egyetemi tanárként, 2012. januártól, 927 ezer forint, amely munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is tartalmaz.

Lapunk az egyetem által közölt állítások ismeretében eláll az adatkiadási pertől.