Cáfolják a kancellárt a Zeneakadémia tanszékvezetői és hallgatói

Fotó: MTI/MTVA / Kovács Tamás

-

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetői értekezlete és hallgatói önkormányzata is cáfolja Kupper András kancellár hétfőn tett állításait. Az egyetem szenátusának kilenc tagja rendkívüli szenátusi ülést kezdeményezett május 5-re.


Korábban olyan hírek láttak napvilágot, hogy miután az egyetem szenátusa korábban elutasította a Kupper András kancellár által kezdeményezett szervezeti átalakításokat, erre válaszul Kupper azonnali hatállyal visszavonta vagy felfüggesztette az egyetem vezetőinek megbízatását. A kancellár hétfői nyilatkozata szerint ilyen nem történt, és Kupper András az MTI-nek kijelentette, közös kodifikációs bizottságot hozott létre, amely részletesen áttekinti a tervezetet a konszenzus érdekében, illetve hangsúlyozta: minden jelenlegi vezető munkájára továbbra is számít.


A hallgatók és a tanszékvezetők azonban az MTI-nek eljuttatott közleményükben cáfolják ezt.


„Április 24-én, pénteken a kancellár a neki alárendelt vezetők zömét szóban tájékoztatta arról – mindenfajta előzetes egyeztetést és a rektor tájékoztatását mellőzve –, hogy a vezetői megbízást visszavonja tőlük, s ideiglenes megbízást ad nekik. Erről még aznap írásban tájékoztatta a fenntartót. Azt tapasztaljuk, hogy a kancellár intézkedése komoly bizonytalanságot keltett az oktatókban, a hallgatókban és a munkatársakban” – fogalmaznak a tanszékek és a hallgatók képviselői.

Kijelentik: „Kupper András április 27-i sajtónyilatkozata, a fenntartónak küldött április 24-i tájékoztatása, illetve az, ami a vezető kollégákkal folytatott személyes beszélgetések során elhangzott, ellentmondanak egymásnak.”

Azt is hangsúlyozzák, hogy a kancellár részéről már az egyetem szervezeti és működési szabályzatának (SzMSz) előkészítése során érzékelhető volt az együttműködési készség hiánya: „megfelelő előzetes egyeztetés nélkül terjesztette be a szabályzat első tervezetét, amely ráadásul súlyosan csorbítani kívánta a rektor és a szakmai vezetés jogköreit”. Hozzátették: a Kupper András által javasolt szervezeti felépítés szükségtelen párhuzamosságokat eredményezett volna, s ezek gazdasági vonzatait semmilyen számítással nem támasztotta alá.


A szakmailag elfogadhatatlan tervezetről, amelyet a törvény által előírt hatvannapos határidő utolsó napján terjesztett be, a kancellár maga is elismerte a szenátusi ülésen, hogy annak minősége súlyos kívánnivalókat hagy maga után. A szakmai és tartalmi kifogások miatt a szenátus nem tehetett mást, egyöntetűen elutasította a tervezetet, leszámítva természetesen a kancellárt” – szól a közlemény.


Az egyetem tanszékvezetői értekezlete és hallgatói önkormányzata hangsúlyozza: „Nem felel meg a valóságnak, ami Kupper András április 27-i nyilatkozatában volt olvasható, hogy az SzMSz módosításán a kancellár és a szenátus által közösen alakított kodifikációs bizottság dolgozik. Éppen a kancellár volt ugyanis az egyetlen, aki a szenátus által létrehozott bizottság felállítása ellen szavazott, és legitimitását mindvégig megkérdőjelezte.”


A disszonáns helyzet feloldása érdekében a szenátus kilenc tagja kezdeményezte a rektornál rendkívüli szenátusi ülés összehívását május 5-re – tájékoztatott a Zeneakadémia tanszékvezetői értekezlete és hallgatói önkormányzata.