Bezuhantak a beruházások 2016-ban

Fotó: MTI / Sóki Tamás

-

Közel negyedével, 24 százalékkal csökkentek a beruházások tavaly az utolsó negyedévben. Éves szinten sem jobb a helyzet.


2016 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 24%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül a költségvetési szervek beruházásai szűkültek nagyobb mértékben – közölte a KSH. A visszaesés az EU költségvetési ciklusainak váltásával van összefüggésben. 2016-ban az év egészében a beruházási teljesítmény 20%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a beruházások volumene, de az uniós források által kevésbé érintett területeken növekedés mutatkozott, így a feldolgozóiparban 7, a kereskedelemben, gépjárműjavításban 10%-kal bővültek a beruházások éves szinten.


A gép- és berendezésberuházások volumene 18, az építéseké 30%-kal esett vissza. A beruházások közel hattizedét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében (elsősorban az állami tulajdonú vállalkozások mérséklődő forrásai következtében) 5,9, az egytizedet teljesítő költségvetési szerveknél 71%-kal elmaradt a beruházási teljesítmény volumene az egy évvel korábbitól.

A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a beruházási aktivitás, a legnagyobb mértékben (87%-kal) – a korábbi negyedévekhez hasonlóan – a vízellátás, szennyvízgyűjtés, hulladékgazdálkodás ágban, aminek oka az EU-forrásból finanszírozott ivóvízjavító, szennyvíztisztító és hulladékkezelő fejlesztési projektek hiánya.

Az uniós források felhasználásával megvalósított fejlesztések 2015. végi befejeződésével nagymértékben csökkentek a beruházások a humánegészségügyi és szociális ellátásban (86%), a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágban (56%), valamint az oktatásban (58%).

A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág beruházásainak volumene 31%-kal visszaesett, amiben szerepet játszottak a városi tömegközlekedéssel és a vasúti szállítással kapcsolatos alacsonyabb fejlesztési források is.

A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén a beruházások 24%-kal maradtak el a bázisidőszakitól, elsősorban az áramelosztó hálózatot érintő jelentős fejlesztések korábbi lezárulása következtében.

Az építőiparban tevékenykedő gazdasági szervezetek beruházásai 15%-kal csökkentek. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat beruházási teljesítménye – elsősorban az egyéni gazdaságok kisebb aktivitásából fakadóan – 5,2%-kal csökkent.

A beruházások általános visszaesése ellenére néhány nemzetgazdasági ágban bővültek a fejlesztések. Közülük a kereskedelem, gépjárműjavítás ágban – a kiskereskedelmi üzletek értékesítési volumenének hosszabb ideje tartó emelkedése mellett – a beruházási teljesítmény 14%-kal növekedett.

A nemzetgazdasági beruházások háromtizedét realizáló feldolgozóipar fejlesztései – annak ellenére, hogy számos kiemelt nagyberuházás ért véget az előző időszakokban – 2,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az alágak több mint felénél nőtt a beruházási aktivitás. Jelentősen bővült az új tárgyi eszközökbe történő invesztíció a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása, az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, a fafeldolgozás és a gyógyszergyártás területén.

Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban a beruházási volumen 3,5%-kal emelkedett, ami a lakásépítések és -felújítások nagymértékű növekedésének, valamint az üzleti (például iroda és raktár) ingatlanfejlesztések mérsékelt csökkenésének együttes eredménye.