Bepereltük a Corvinust a volt rektor szerződéseiért

Fotó: MTI/MTVA / Jászai Csaba

-

Mivel a Budapesti Corvinus Egyetem nem hajlandó kiadni a visszafoglalkoztatott rektor javadalmazását érintő adatokat, jogi úton igyekszünk megszerezni. A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet segítségével az adatok megismerése érdekében pert indítottunk az egyetemmel szemben.


Még áprilisban fordultunk közérdekű adatigényléssel a Budapesti Corvinus Egyetemhez (BCE), hogy megtudjuk, mennyit keres a korábbi rektor, Mészáros Tamás, akit utódja, Rosotványi Zsolt 2012-től visszafoglalkoztatott. Kikértük Mészáros és az egyetem között 2011 decembertől 2015 áprilisig tartó időszakban létrejött megbízási szerződéseket és teljesítési igazolásokat. Az egyetem azonban nem volt hajlandó közölni, hogy Mészáros mennyit kap a BCE-től egyetemi tanárként, illetve a számára adományozott rector emeritus (nyugalmazott rektor) cím alapján.


A BCE kommunikációs igazgatósága arra hivatkozva hárította el a válaszadást, hogy „a kérdéses időszakban Mészáros Tamás már nem volt a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, csupán egyetemi oktatóként volt az egyetem alkalmazottja.


Ilyen minőségében nem számít a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személynek, személyes adatai védelemben részesülnek, így nem áll módunkban azokat rendelkezésére bocsátani.

Adatigénylésünk visszautasítását követően a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezettől kértünk segítséget. Hidvégi Fanny, a TASZ adatvédelmi és információszabadság programvezetője adatigénylésünket szintén úgy értékelte, hogy a kért adatok a nyilvánosságra tartoznak, mivel az egyetem közpénzekből működő közfeladatokat ellátó szervnek minősül, amelyre vonatkozik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény. Ez úgy rendelkezik, hogy


a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Ez különösen igaz:

  • az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására,
  • az állami és önkormányzati vagyon kezelésére,
  • a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre,
  • a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan.
A közérdekű adatok nyilvánossága két irányból közelíthető meg: vagy a közpénz felhasználására vonatkozik, vagy közfeladatot ellátó szerv vagy személy tevékenységével van összefüggésben. A TASZ programvezetője szerint az igényelt adatok nyilvánossága mindkét szempontból alátámasztott.

Hidvégi Fanny szerint az is egyértelmű, hogy a kért adatok tekintetében az egyetem adatkezelő, mivel az igényelt adatok a BCE és Mészáros Tamás között létrejött szerződéses viszonyokra kérdez rá, az azzal összefüggő adatkezelésről egyértelműen az egyetem dönt. Ezt el is ismerte az adatigénylésre küldött válaszlevelében. A TASZ ezért elvállalta VS.hu munkatársa jogi képviseletét az adatok kiadására indított perben. Az első tárgyalásra júliusban kerül sor.


Rostoványi Zsolt néhány napon belül visszafoglalkoztatta Mszáros Tamást, akinek15 milliós végkielégítés is járt


a rendőrség is nyomoz

Mint azt megírtuk, az egyetem korábbi gazdálkodásával összefüggésben a rendőrség is nyomoz. A KEHI feljelentése alapján hűtlen kezelések, sikkasztások és csalás gyanújával összesen hat esetet vizsgálnak, információink szerint ezek közül az egyik Mészáros visszafoglalkoztatása. A KEHI által becsült kárérték meghaladja a 100 millió forintot.

Mészáros Tamás a Corvinus leghosszabb ideig hivatalában lévő rektora volt 2003 és 2011 között. Még 1984. március 15-én kezdett dolgozni a Corvinus elődjén, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1991-ben nevezték ki egyetemi tanárrá.

2012-ben állt munkába a BCE új rektora Rostoványi Zsolt, aki jelenleg is vezeti az intézményt. Rostoványi egyik első intézkedéseként 2012. január 2-án közös megegyezéssel megszüntette Mészáros közalkalmazotti munkaviszonyát – nyugdíjigénylésre hivatkozva. Ennek köszönhetően Mészáros nyolc havi átlagkeresetét vehette fel. Mivel rektorként vezetői illetményt is kapott, a végkielégítésbe ez is beszámított, így összesen 15,3 millió forint járt neki.

Közalkalmazotti megbízása csak néhány napra szűnt meg, Rostoványi 2012. január 9-től a Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetési Tanszék egyetemi tanáraként foglalkoztatta tovább 927 ezer forintos fizetéssel. Másfél hónappal később, 2012. február 20-án Rostoványi megalapította a BCE rector emeritus címét. Ez a professor emeritus címhez hasonlóan a magyar felsőoktatásban dolgozó magas beosztású vezetők anyagi és erkölcsi elismerése céljából adható. A BCE rector emeritus címét Mészáros Tamás érdemelte ki.


Az egyetem megtadja a választ


Havi 1,5 millió

A rangos elismerés révén pénz is jár. A BCE szervezeti és működési szabályzat rendelkezik arról, hogy „a Rector Emeritus / Rector Emerita a hivatalban lévő rektor által meghatározott feladatkörben tevékenykedhet, külön megbízási szerződésben meghatározottak szerint, mely alapján megbízási díjra jogosult.” A felsőoktatási intézmények azért választják a rector emeritusok honorálásának ezt az módját, mert az államháztartási törvény értelmében a közszférában csak tevékenység elvégzése ellenében lehet fizetni. Egy kitüntető cím viselése önmagában nem jogosít fel juttatásra.


A VS.hu négy, egymástól független corvinusos egyetemi forrásból úgy értesült, a BCE rector emeritusaként 500 ezer forinttal többet vihet haza. Ami Mészáros esetében azt jelentheti, hogy közel másfél millió forintot kereshetett, kereshet havonta a corvinuson. Erről azonban az egyetem szintén nem közölt adatokat kérésünkre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérdésünkre azt közölte: „a volt rektor a rector emeritus tisztségért nem kap intézményi javadalmazást”. Hogy más forrásból vagy jogcímen kap-e pénzt, arról a minisztérium nem adott további információt.

Mészáros oktatói illetménye, a 927 ezer forintos fizetés sem szokványos. A 2015-ös költségvetési törvény az egyetemi tanár garantált illetményét 437 ezer és 459 ezer forint között írja elő, amitől el lehet térni, a törvény nem szabályozza, mennyivel.