Az MTA volt elnöke keményen beszólt kollégainak

Fotó: Vs.hu/Hirling Bálint / Vs.hu/Hirling Bálint

-

Pálinkás József szerint a nyelvstratégiai intézetről szóló állásfoglalást megfogalmazó osztály politikailag motivált.


A Nyelv és Tudomány több forrásból is értesült úgy értesült, hogy az MTA héten leköszönő elnöke szokatlanul éles hangon kritizálta az MTA nyelv- és irodalomtudományok osztályának állásfoglalását. Ebben a nyelvész és irodalmár akadémikusok a kormány által létrehozott Nyelvstratégiai Intézettel kapcsolatos álláspontjukat ismertették az intézet megalapításának napján, április 1-én. A levelet Pálinkás még elnökként jegyzi, és egyes intézményvezetőknek küldte el. Ebben azt kifogásolta, hogy az állásfoglalás éppen a választási kampány végén jelent meg, és azonnal nyilvánosságot is kapott. Pálinkás szerint az osztály egyeztetett állásfoglalása sértettséget fejezett ki és politikai indíttatású volt. Az Akadémia akkori elnöke szerint az állásfoglalással a nyelv- és irodalomtudományok osztálya veszélyeztette az akadémia biztonságát – az anyagit is, mert a kormány döntését kritizálták. Az elnök úgy vélte, hogy a kormánynak joga van háttérintézményeket létrehozni, és ezen háttérintézményekre viszont nem érvényesek például a minőségbiztosítás követelményei. A levél pontos szövege egyelőre nem ismert, ám annak tartalmát senki nem cáfolta a Nyelv és Tudománynak. A lap egyelőre az MTA elnöki titkárságától sem kapott választ a kérdéseire.


Az MTA állásfoglalása

A vitatott állásfoglalás azt kifogásolta, hogy a kormány nem egyeztetett sem az akadémiával, sem más tudományos intézettel, és nem nyilvánította ki az ezekkel és a határon túli kutatóhelyekkel folytatott kapcsolattartás és a tudományos eredmények felhasználásának szükségességét és nem gondoskodott a tudományos minőségbiztosításról sem. Az állásfoglalás kiemelte, hogy a létező tudományos intézmények (egyetemi tanszékek, kutatóintézetek és -csoportok) kiterjedt és nyílt, nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége alapot adhat a kultúra egyes területein meghozandó döntéseknek is. Az oldal emlékeztet: több forrása szerint Pálinkás valamilyen tudománypolitikával is foglalkozó miniszteri poszt várományosa – „sokak szerint fél lábbal már kormánytag” –, és ezért vádolja politikai elfogultsággal az amúgy politikamentes közleményt. A Magyar Tudományos Akadémia alapító okirata és az alkotmány szerint is a „nemzet tanácsadója” – ezért feladata állást foglalni ilyen ügyekben. A hatályos törvény az akadémia közfeladataként írja elő, hogy a hazai tudományos kutatások irányait rendszeresen értékelje és ezekkel kapcsolatban javaslatokat fogalmazzon meg, hogy őrködjön a tudományos közélet tisztaságán, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságán.

-


A történész akadémikusoknak a holokauszt-emlékmű nem tetszett

Nem a nyelvtudományi az első akadémiai osztály, amelyik a közelmúltban állást foglalt a kormány valamelyik intézkedése ellen, bár az első, amelyik az állásfoglalását teljes egészében nyilvánosságra hozza. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztálya ugyanis még január végén egyhangúan fogadta el Hunyady György (szociálpszichológus) osztályelnök javaslatára, hogy a szobortervet problematikusnak tartja, mert alábecsülni látszik a Horthy-rendszer holokauszttal kapcsolatos felelősségét. A véleményről Romsics Ignác történészprofesszor beszélt a Hetek című magazinnak adott interjúban, amelyben az is szerepel, hogy a témáról a történészek egy májusra tervezett konferencián is szót fognak ejteni. Az MTA történettudományi és filozófiai osztályának tagjai közül Ormos Mária és Gyáni Gábor írták alá az emlékmű terve ellen tiltakozó nyílt levelet, vagyis foglaltak nyilvánosan is állást a megvalósítás módja ellen. A konferencia, pontosabban az MTA történettudományi és filozófiai osztályának nyilvános tudományos ülése május 13-án lesz történelmi emlékezet és történettudomány címmel. „Valószínűtlen, hogy az egész ülés valójában ne az emlékmű körül is forogjon”, hívta fel a figyelmet nemrég Facebook-oldalán Ungváry Krisztián történész, aki már számtalanszor szót emelt az emlékmű ellen. Az ő véleménye szerint az emlékmű ellen tüntetőknek azt kellene követelniük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tegyen közzé az emlékműről egy állásfoglalást. Hogy ez megtörténik-e, nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy az MTA, amelyik hivatalosan hallgatott eddig az ügyben, hajlandó lenne-e ilyesmire.