Az írásbeli érettségi utolsó napján a katonai alapismereteken a sor

Fotó: MTI/MTVA / Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA / Koszticsák Szilárd

-

A diákok délelőtt különböző idegen nyelvekből, délután pedig további olyan központi követelményekre épülő tárgyakból tesznek vizsgát, mint a katonai alapismeretek.

A köznevelési államtitkárság szerint középszinten 17 idegen nyelvből 86 helyszínen 279 vizsgázó, emelt szinten 12 idegen nyelvből 43 helyszínem 207 vizsgázó tesz érettségit.


Délután középszinten a katonai alapismeretek (33 helyszínen 216 diák), pszichológia (5 helyszínen 18 diák) és természettudomány (1 helyszínen 2 diák) vizsgatárgyakból tesznek az érettségizők írásbeli vizsgát.

Emelt szinten gazdasági ismeretek (8 helyszínen 20 diák) és katonai alapismeretek (10 helyszínen 33 diák) vizsgatárgyakból kapnak feladatsorokat.
Ezzel lezárulnak az írásbeli vizsgák, amelyeket az emelt szintű szóbelik követnek június 4. és június 11. között. A középszintű szóbeli vizsgák időszaka június 15–26.


A diákok az érettségik alatt összesen mintegy 425 700 vizsgát tesznek le, ebből 42 400 vizsga emelt szintű, 383 300 pedig középszintű vizsga.


A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető meg, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat. A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.

A szóbeli tételsorokat a szaktanárnak a részletes vizsgakövetelmények alapján, a vizsgaleírás szerint kell elkészítenie. A vizsgabizottság elnökének a jóváhagyás előtt jogában áll minden egyes szóbeli tétel ellenőrzése. Középszinten egy napon legfeljebb 36-40 szóbeli felelet meghallgatására, értékelésére van lehetőség. A vizsgaszabályzat nem írja elő, hogy egy adott vizsgázó összes szóbeli vizsgáját ugyanarra a napra kell beosztani. Lehetséges tehát, hogy a vizsgázó különböző vizsgatárgyakból különböző vizsganapokon tegyen szóbeli vizsgát.