Az ÁSZ szerint szabálytalan volt Zugló vagyongazdálkodása

Fotó: VS.hu / Zagyi Tibor

-

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése szerint jogszerűek voltak az V. kerület önkormányzatának vagyonértékesítésekről hozott döntései 2009 és 2013 között. Az ÁSZ három kerület vagyongazdálkodásának értékelésével idén zárta le a fővárosi kerületek ellenőrzését. Zuglónál több súlyos szabálytalanságot is talált.


Az ÁSZ szerdai közleménye szerint az ellenőrzések során a számvevőszék mind a huszonhárom fővárosi kerület vagyongazdálkodását értékelte: 2013-ban hét, 2014-ben tizenhárom, idén további három kerület ellenőrzését zárta le. Az V., VIII. és XIV. kerület önkormányzatánál az ellenőrzés a 2009-2013 közötti időszakot érintette.


Belváros-Lipótváros önkormányzatának ellenőrzésével kapcsolatban a tájékoztatás szerint az önkormányzat mérleg szerinti vagyona a 2009-es 72,632 milliárd forintról 2013 végére 1,2 százalékkal, 73,536 milliárd forintra növekedett.

A számvevőszék a többi közt azt állapította meg, hogy az önkormányzatnál "a vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűsége a vagyonnyilvántartás hiányosságai ellenére megfelelt a szabályozási követelményeknek". Mint ismert, Juhász Péter több alkalommal is törvénytelennek nevezte a kerület vagyongazdálkodását, és ÁSZ-vizsgálatot sürgetett korábban.

Hozzátették: jogszerűek voltak a vagyonértékesítésekről és egyéb hasznosításokról hozott döntések 2009 és 2013 között. „A döntéseket dokumentumokkal, előterjesztésekkel, beruházási célokmányokkal támasztották alá, azokat a képviselő-testület és arra felhatalmazott szervei szabályszerűen hozták meg."


Törvényes volt az V. kerület ingatlangazdálkodása a számvevőszék szerint


Zuglóval viszont gondok vannak

A zuglói önkormányzatról szóló jelentésében az ÁSZ azt írta: az önkormányzatnál az ellenőrzött években a vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűsége nyilvántartási és eljárási hiányosságok miatt nem volt biztosított. A vagyonkimutatások felépítése megfelelő volt, azonban a tartalmuk a 2009. és a 2013. években nem felelt meg a jogszabályban foglalt előírásoknak. A 2009. évi vagyonkimutatás a „0”-ra leírt eszközök állományát nem mutatta be, a 2013. évi vagyonkimutatás nem tartalmazta az Önkormányzat tárgyi eszközeit és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeit törzsvagyon, illetve üzleti vagyon szerinti bontásban, valamint a beruházásokra adott előlegek értékét.

2009. január 1-je és 2013. június 30-a között az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás vezetése nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak, 2013. július 1-je és december 31-e között az ingatlankataszteri nyilvántartást nem vezették.

Az ÁSZ megállapította a többi között, hogy a zuglói polgármesteri hivatal 2009 és 2013 között rendelkezett a jogszabálynak megfelelő számviteli politikával. Az önkormányzat megalapozottan döntött a beruházásokról és a felújításokról, azonban nem tette közzé teljes körűen a szerződések adatait. Az ingatlanok hasznosításakor 2009-ben és 2010-ben négy ingatlanértékesítésnél nem tartotta be a vagyongazdálkodási rendeletben foglaltakat.


Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ javaslatokat küldött a kerületi önkormányzatok jegyzőinek, akiknek intézkedési tervet kell készíteniük. Az abban foglaltak végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.