Az Akadémia nem politizál – a tagjai igen

Fotó: MTI/MTVA / Mohai Balázs / MTI/MTVA / Mohai Balázs

-

Nincs bal- vagy jobboldali tudomány, a Magyar Tudományos Akadémia nem politizál – mondta az MTA elnöke, Lovász László.


25 ismert és elismert akadémikus nyílt levelet küldött az MTA vezetőségének, miközben immár négy - külföldi - tudós mondott le akadémiai tagságáról. A nyílt levél szerint: „a Magyar Tudományos Akadémia különböző világnézetű és szakmai érdeklődésű tagjai és doktorai, aggodalmunkat fejezzük ki a Magyarországon az utóbbi néhány évben végbemenő antidemokratikus folyamatok, különösen a sajtószabadság veszélyeztetése miatt. Igen károsnak tartjuk az Alkotmány olyan módosításait, amelyek csökkentik a demokratikus államokra jellemző fékek és ellensúlyok szerepét, és a menekültválságot felhasználva idegengyűlöletet ébresztenek. Az oktatás, kutatás és az egészségügy súlyos válsága mellett különösen aggályosnak tartjuk a közmédiumok államosítását, kormányszócsőként történő használatát, és a meglévő független sajtóorgánumok felszámolását, így előbb az Origo átalakítását, majd a napokban a Népszabadság bezárását.

Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mint a hazai értelmiség egyik kiemelkedő képviselője és fóruma, részt vegyen ezeknek az össztársadalmi jelentőségű kérdéseknek a feltárásában és érdemi vita szervezésében. Aggodalmunkat különös súllyal támasztják alá azok a levelek, amelyeket az elmúlt napokban az MTA külső és tiszteleti tagjai Elnök úr részére juttattak el. A felvetett kérdések jelentőségét mutatják, hogy ezen köztiszteletben álló és hazánk sorsáért aggódó tudósok, hiányolva a magyar Akadémia megfelelő szerepvállalását, lemondtak akadémiai tagságukról.

Tisztelettel kérjük Elnök urat, hogy az MTA vezetése mielőbb tárgyalja meg ezen kérdéseket és kötelezze el magát a mellett, hogy a magyar társadalom fent említett égető kérdéseiről tudományos feltárómunkát és vitasorozatot kezdeményez. Mivel levelünk fontos közügyeket érint, ezért azt egyidejűleg nyilvánosságra hozzuk.”

A levelet egyebek mellett Csányi Vilmos etológus, Mellár Tamás közgazdász, Erős Ferenc pszichológus.

Lovász László, az Akadémia elnöke a Magyar Időknek azt nyilatkozta: „Ismerem a levélírók aggodalmait, de erről közösen kell gondolkozni és tárgyalni. Ígérem, tanulmányozom a levélben foglaltakat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az Akadémia nem egy politikai szervezet, az MTA egyetlen vezetőjét sem politikai platform alapján választották. A tagság véleménye politikai kérdésekben megosztott, de én sem a bal-, sem a jobboldalt nem képviselem, én a tudomány, az oktatás, a kultúra ügyeinek képviseletére vállalkoztam. Véleményem szerint az MTA-nak ilyen kérdésekkel kell foglalkoznia, és nem politikával. Természetesen minden akadémikusnak van véleménye az országban zajló folyamatokról, ezt bárhol kifejtheti, csak világossá kell tennie, hogy magán-, és nem testületi véleményről van szó. Az Akadémia tudományos osztályai is megfogalmazhatnak olyan közleményt, amely az adott tudományterület álláspontját képviseli, de az sem az MTA egészének az üzenete. Az MTA az ország azon intézményeinek egyike – sajnos nagyon kevés ilyen van –, ahol különböző politikai nézetű, vallású emberek a közös cél érdekében hatékonyan tudnak együttműködni. … arról, hogy például mi történt a Népszabadsággal, lehet magánvéleményünk, ám ez nem akadémiai téma. Még egyszer mondom: politikai kérdésben nem alakítunk ki testületi véleményt.”