ÁSZ-vizsgálat: intézkedési terveket várnak az MNB-től és az NGM-től

-

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi működésében kevesebb, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéében (PSZÁF) több hibát talált az Állami Számvevőszék. A vizsgálat a jegybank 2012-2013. közötti, illetve a PSZÁF 2009-2013. közötti működését értékelte, valamint utóbbi integrálását az előbbibe.


Az ÁSZ-vizsgálat összefoglalója szerint az MNB szervezeti felépítése, irányítási, döntéshozatali, ellenőrzési rendszere és működése megfelelt az előírásoknak. Alapító okirata viszont csak részben felelt meg a hatályos jogszabályoknak, mivel nem határozta meg az MNB tevékenységi körét, illetve nem volt összhangban a 2013. október 1-jén hatályba lépett MNB-törvénnyel. Az MNB banküzemi gazdálkodása szabályozott és szabályszerű volt.


A humánerőforrás-gazdálkodás belső szabályai összhangban voltak a jogszabályi előírásokkal, ám az MNB teljesítményértékelés nélkül fizette ki a munkavállalók részére a 2013. I. félévi bónuszokat, 158,3 millió Ft-ot – állapította meg az ÁSZ.

Az ellenőrzés a PSZÁF-nál az egyes feladatok ellátásának eljárásrendjeit, kontrollpontjait, a feladatellátáshoz kapcsolódó hatás-, és felelősségi köröket alapvetően kialakítottnak, szabályozottnak találta, de a belső kontrollok kialakításában és működtetésében ugyanakkor több területen is hiányosságokat tárt fel.

A PSZÁF tevékenységének tervezése során nem teljes körűen tartották be a vonatkozó törvényi előírásokat és belső szabályozásokat sem. A felügyeleti ellenőrzési tevékenység megtervezésére vonatkozó egységes eljárásrendet a PSZÁF elnöke csak 2012. október 11-ei hatállyal adta ki. Az egyes vizsgálati programok összeállítása és végrehajtása nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak, nem volt biztosított a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó egységes eljárásrend. Fennállt a kockázata, hogy az ellenőrzési eljárások során nem volt teljes körűen biztosított a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő működés. A fogyasztóvédelmi és a piacfelügyeleti eljárásokban is hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés.

A PSZÁF a rendeletalkotás során betartotta a vonatkozó törvényben foglalt rendelkezéseket, ugyanakkor a rendeletek megalkotása nem felelt meg a vonatkozó elnöki utasításban foglaltaknak – közölte a számvevőszék.

A közzétett vizsgálati összefoglaló szerint a PSZÁF integrációja során az átadás-átvételi eljárás alapvetően jól dokumentált volt, a záró beszámolót az MNB elkészítette. A korábbi ÁSZ ellenőrzés javaslatai a NGM esetében egy kivételével, az MNB esetében teljes körűen hasznosultak.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ a nemzetgazdasági miniszter, valamint az MNB elnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük.