ÁSZ: szabálytalanságok sora az Országos Mentőszolgálatnál

Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

-

2008 és 2013 között a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, valamint bajok voltak a pénzügyi, illetve vagyongazdálkodás területén is.


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint az irányító szervek (EüM, NEFMI, Emmi) az OMSZ-re vonatkozó alapítói, irányítószervi és ellenőrzési jogosultságokat részben szabályszerűen látták el. A minisztériumok ellenőrzési jogosultságukat szabályszerűen gyakorolták, ugyanakkor nem rögzítettek, nem érvényesítettek és nem kértek számon a jogszabályokban meghatározott, a közfeladat ellátásához, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket.

Az ellenőrzött időszakban (2008–2013) az OMSZ belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az összevont értékelés szerint nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – állapította meg az ÁSZ. A belső kontrollrendszer elemei közül nem megfelelő minősítést kapott a kontrollkörnyezet kialakítása, a kontrolltevékenység kialakítása és működtetése, valamint az információs és kommunikációs rendszer, továbbá csak részben felelt meg a követelményeknek a kockázatkezelési rendszer és a monitoringrendszer kialakítása és működtetése.

A pénzügyi gazdálkodás kritikája

Az OMSZ pénzügyi gazdálkodása az ellenőrzött időszakban csak részben volt szabályszerű – tárta fel az ÁSZ. Elemi költségvetése és az előirányzatok megállapítása 2008 és 2011 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezáltal a költségvetések megalapozottsága, végrehajthatósága nem volt megállapítható. Az intézmény folyamatos fizetőképessége 2012–2013-ban – az év végére vonatkozó kedvező likviditásmutatók ellenére – nem volt teljeskörűen biztosított.

Hiányos kontroll

A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása során a gazdálkodási jogkörökhöz előírt kontrollok nem működtek megfelelően. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzat és a dologi kiadások előirányzatának felhasználása, valamint a pénzeszközátadások teljesítése az ellenőrzött mintatételek értékelése alapján nem volt szabályszerű az ellenőrzött időszakban.

Kifogások a vagyongazdálkodással szemben

Az OMSZ vagyongazdálkodása részben volt szabályszerű az ellenőrzött időszakban – állapította meg az ÁSZ. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköröket az SZMSZ-ekben általánosan meghatározták, ugyanakkor a vagyongazdálkodási tevékenység az ellenőrzött időszakban nem volt teljeskörűen szabályozott, és a gyakorlatban is szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ ellenőrzése, elsősorban a leltározás és nyilvántartás területén.

Az Állami Számvevőszék az OMSZ főigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre a főigazgatónak intézkedési tervet kell készítenie.