Árthat is a homeopátia a tudósok szerint

Fotó: AFP/Phanie / GARO

-

Népszerűek ugyan a homeopátiás szerek, de nem hatékonyak. A tudósok szerint nem ártana feltüntetni, mit tartalmaznak.


Nincs rá bizonyíték, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne. Még kártékony is lehet, mert eltántorítja a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybe vételétől – olvasható az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete szakvéleményében. Az EASAC javaslatokat is megfogalmazott, például a homeopátiás készítmények összetételének feltüntetésére.

Európa-szerte sokan élnek homeopátiás termékekkel, amelyek a betegségek széles skálájára ígérnek gyógyulást. Jóllehet a homeopátiás készítmények egyes országokban igen népszerűek, a tudósokban felmerül a kérdés, hogy vajon hasznosak, vagy inkább ártalmasak-e ezek a termékek.

Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének állásfoglalása szerint nincs meggyőző és reprodukálható bizonyíték arra, hogy a homeopátiás készítmények bármilyen ismert betegséggel szemben hatékonyak volnának. A megfelelően ellenőrzött és igazolható bizonyítékok elemzése arra mutat, hogy a homeopátiás készítményeknek bármilyen állítólagos hatása a placebo-hatással magyarázható.

Az állásfoglalás szerint a homeopátia valójában kártékony is lehet azáltal, hogy időlegesen vagy tartósan eltántorítja a betegeket a megfelelő, bizonyítékalapú orvoslástól, és aláássa a betegek és a közvélemény tudományos bizonyítékokba vetett bizalmát.

A homeopátia aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a beteg a megfelelő tájékoztatás birtokában egyezik-e bele a kezelésbe, hiszen az egészségügyi szakember esetleg annak ellenére ajánl egy terméket a számára, hogy ő maga tudja: a termék biológiailag hatástalan. A homeopátiás készítmények nem kielégítően nyomon követett előállítási eljárásai miatt gyógyszerbiztonsági aggályok is felmerülhetnek.

Az EASAC az EU-tagállamok, valamint Norvégia és Svájc tudományos akadémiáinak együttműködése, amely független, bizonyítékokon alapuló szakértői véleményekkel támogatja az európai szintű döntéshozatalt, és egyben az európai tudomány közös szószólójaként lép fel.

Az állásfoglalásban a tudósok szorgalmazzák egy olyan egységes szabályozói keretrendszer kidolgozását, amely egyaránt kötelező érvényű lenne valamennyi gyógytermékre nézve, beleértve az emberi és állati alkalmazásra szánt homeopátiás készítményeket is.

Az egyik ajánlásuk az, hogy a homeopátiás készítmények összetételét ugyanolyan módon kellene feltüntetni a csomagolásukon, ahogy az az összes többi, gyógyszertárban szabadpolcos termékként vagy máshol megvásárolható gyógytermék esetében megszokott. Ez azt jelenti, hogy a homeopátiás termékek számára jelenleg megengedett különleges termékinformációt olyanra kellene cserélni, amely egyszerűen és világosan leírja a készítményben szereplő összetevőket és azok mennyiségét.