Apakép, nőiesség és gyermeklét a MOME végzős fotósainak szemével

-

Június 23-án este 6 órakor a Ponton Galériában mutatják be a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fotográfia mesterképzésében idén végzett hallgatók diplomamunkáit. A végzett hallgatók foglalkoztak a nőiséggel, az apaképpel, az életlenség fogalmával, de láthatunk alkalmazott munkát, installációt és videót is.


Fotó: Herczeg Eszter - Apák – Kutatásom középpontjában az apakép áll. Érdekel, hogy egy összetett pszichológiai jelenség hogyan írható le tárgyakon keresztül. Testvérpárok apaképét, s annak különbözőségét, hasonlóságát jelenítettem meg és hoztam párbeszédbe tárgyegyüttesekben.


Fotó: Herczeg Eszter – Apák – A tárgyakat kiemeltem eredeti kontextusukból, új jelentéstartalmukból új összefüggésrendszert teremtettem.


Fotó: Trembeczki Péter – Infantia – Távolról szemlélem a fiamat: a gyermekséget, a gyermekként létezés lényegét próbálom megragadni benne. A gyermek legfontosabb „feladata” a világba való beilleszkedés, az élet konvencióinak és lehetőségeinek megismerése, azaz a tág értelemben vett játék.


Fotó: Trembeczki Péter – Infantia – Miközben azt szemlélem, ahogy ő felfedezi maga körül környezetét, magam is újraélem felnőtté válásom egyes szakaszait.


Fotó: Magérusz Anna – Pandórák – Az elmúlt évtizedekben új, a huszadik században még ismeretlen szociális viselkedésformák alakultak ki. A nőiség és a női szerepek átalakultak, diplomamunkám ezt a megváltozott állapotot mutatja be. Egy olyan női karakter vizuális megfogalmazása volt a célom, amely a klasszikus szerepektől és szociális elvárásoktól függetlenül gondolkodik saját nemiségéről.


Fotó: Magérusz Anna – Pandórák – A környezet festményszerűségét, lágyságát állítottam szembe a modellek határozott, olykor keménységet kifejező viselkedésével. A ma női dominánsak, és így törekednek egy minta elfogadása helyett saját, egyedi nőképük kialakítására.


Fotó: Antalfi Anikó – Miért itt az ottan – Mestermunkám az utazás és úton levés jelenségét kutatja. Munkám jellege bizonyos értelemben szemiotikai: a képeim szereplői megszólítanak, ők is tartanak valahová, mint ahogy én is. Olyanok, mintha útjelző táblák volnának. A találkozások mindig útközben jönnek létre. Az utazás fő szervezőelve a véletlenszerűség: előre sosem tudom, kivel találkozom. Az út során létrejövő összes élmény hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a „jelentés”. A véletlen az egyetlen igazán kiszámítható jelenség.


Fotó: Antalfi Anikó – 8000–10 000 méter között, 2014 – Hová tartunk, és meddig megyünk? Milyen úton lenni? Milyen érzet átmeneti, köztes állapotban lenni?


Fotó: Darab Zsuzsa – Itthon – Témafelvetésem alapja, egy évek óta tartó átmeneti állapot, amelyet leginkább a kétlakisággal tudnék jellemezni. Egyszerre több helyet is otthonomnak tudhatok, de ebben az ideiglenességben igazán szoros kötődés egyedül a szülői házhoz fűz, amelyet joggal hívhatok otthonomnak, bárhol is éljek a világban.


Fotó: Darab Zsuzsa – Itthon – Emiatt kezdtem el feltérképezni a saját életemet, arra a legfőbb kérdésre keresve a választ, hogy mit jelent számomra az otthon. A mindennapi életünket vizsgálva láttam hozzá fényképezni a különböző szituációkat, megfigyelve és rögzítve azokat. Olykor újrarendezve emeltem ki hétköznapi és nem hétköznapi élethelyzeteket, ezzel egy saját attribútumrendszert is felépítve.


Fotó: Száraz Kata – Nocturne – Ez egy munka az útkeresésről, a változásról, az elengedésről. A történetem egy éve kezdődött, mikor antwerpeni tanulmányaimat terveztem, és úgy alakult, életet cserélek egy belga fotográfus hallgatóval. Így sokkal többet kaptam egy Erasmus-útnál: az életét, a lakótársát, a barátait.


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Száraz Kata – Nocturne – Kint az otthon és az itthon hamar felcserélődött. Beleszerettem a városba, az emberekbe, rengeteg élményt és barátot szereztem, szinte szimbiózisban éltünk. Úgy éreztem, életünk minden percét fotóznom kell, mindent meg akarok örökíteni, mindenre emlékezni akarok ebből az időszakból. Mikor letelt az öt hónap, és egyedül visszacsöppentem Budapestre, elkezdtem feldolgozni az archívumot, amely kint összegyűlt. Végül, mintegy feldolgozásként, folytattam a fotózást, és próbáltam megtalálni itthon újra a helyem. A hiányzó emlékeket, amelyekről nincsenek fényképeim, újrajátszottam és megfotóztam – ha épp meglátogattuk egymást, velük, ha nem, nélkülük. Így próbáltam meg eltávolodni, a helyükre tenni a történet darabjait, és tényleg hazajönni.


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Mátyássy Jónás - Piroskanna kampány - Egy induló ékszermárka, a PIROSKANNA kampányfotóit hoztam létre. A koncepció kialakításánál a szakdolgozatomban meghatározott marketing szempontokon felül a PIROSKANNA termékek egyéni megkülönböztető jeleit, a jól felismerhető geometrikus formákat, a kő-kombinációkat, csillogást, tükröződést, a skandináv jellegű minimál designt.


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Mátyássy Jónás - Piroskanna kampány - Valamint olyan, a tárgyiasultságukból nem következő tulajdonságokat vettem alapul, mint az egyéniség sugárzása, határozottság, céltudatosság, bátorság, játékosság, lazaság és elegancia vagy a művészet iránti érzékenység.


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Balvin Nándor – Out of focus – Munkám az életlenség jelenségét, valamint annak befogadhatóságát kutatja. A következő kérdések foglalkoztatnak: képes-e az életlenség, használati, kifejezési eszközzé, valamiféle produktív alkotóelemmé válni? Lehetséges-e, hogy – adott esetben – formanyelvként egy sajátos esztétikát jelöljön ki?


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Balvin Nándor – Out of focus – Sorozatom az életlenséggel mind konkrét, fizikai (vizuális, esztétikai) megnyilvánulásként, mind átvitt (filozófiai, gondolati) értelemben foglalkozik, az üres, információ hiányában megjelenő citylight-okat választva hordozófelületekként.


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Richard Usher – The Fall – A mű a zuhogó vízesés képvilágának megalkotását tűzte ki célul, melyet 4 keretbe foglalt az alkotó mint fényképeket, utalva ezáltal mind a képben, mind a képalkotásban az érzékelés folyamatos változására. A vízfalak szinte szabályos síkot képeznek az állókép hatását keltve, de a folyamatos vízfolyás és csobogás emlékeztet minket, hogy a mozdulatlanság állandósága és valósága csak a tapasztalatok áramlatának illúziója, melyek érzékeink előtt felvillannak, és amiket azért hozunk létre, hogy rendet teremtsünk, következésképpen racionalizáljunk, lehetővé téve egy kölcsönhatást a valósággal, ezáltal egyfajta haladást hozva létre.


Mome MA kipakolás 2015, Moholy Nagy Művészeti Egyetem, fotográfus képzés

Fotó: Gyurkovics Zita – Borders Alive – A mestermunka a déli határ és a Dráva folyó vonalának dinamikáját, illetve annak a közösségekre, emberekre gyakorolt hatását vizsgálja. Az új határvonalak nem csupán az ország méretét változtatták meg, de az ott élő emberek életét és a szülőföldet jelentő tájhoz fűződő viszonyát is.