Alkotmánybírósághoz fordulhatnak a civilek a Hungaroring miatt

Fotó: Getty Images / Clive Mason

-

A Hungaroring zajkibocsátása jóval a megengedett határérték fölött van. Ezt az állam a határérték megemelésével orvosolná, az érintett lakók azonban jogi útra terelnék a kérdést – írja az Index.


A versenypályák hangosak – a földművelésügyi minisztérium szerint annyira, hogy azzal műszakilag nemigen lehet mit kezdeni. A nemzetközi licenccel rendelkező pályák azonban olyan turisztikai fontossággal bírnak, hogy bezárásuk nemzetgazdasági szempontból nem lenne üdvös. A megoldást a határérték megemelésében látják a pályák közvetlen környezetében, vagyis Mogyoródon (Hungaroring) és Ostffyasszonyfán (Pannóniaring).


A környékbeli lakosok érdekeit képviselő Szilas Tér Egyesület azonban nyílt levélben tiltakozik a tervezet ellen. Szerintük a döntés nem csupán alkotmányellenes, de hamis állításokon is alapul. Úgy gondolják, nem igaz, hogy ne lehetne megoldani a zajszint csökkentését, hanem a pályák nem akarnak költeni a szükséges beruházásokra.

„Az Alkotmánybíróság nyomatékosan megállapította, hogy az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje” – idéz a nyílt levél egy 2012-es ombudsmani jelentést, amely azt is kimondja, hogy: „nem engedhető meg, hogy a környezetvédelemhez való jog érvényesülése társadalmi, gazdasági folyamatok, körülmények függvényében mennyiségileg vagy minőségileg változzon.”

A lakosok kilátásba helyezik, hogy ha nő a zajszennyezés, és emiatt romlik a lakosok életminősége, az ingatlanjaik pedig elértéktelenednek, akkor számos polgári, kártérítési per indulhat. A minisztériumi hatástanulmányban az áll, hogy 17 ezer embert érintene a tervezet, a civilek szerint viszont ez a szám nőni fog, amikor megépül a további két pálya Balatonfőkajáron és Szikszón.