AB: törvényt sértett a Zuglói Lapok

Fotó: / Marvel

-

Törvénysértő, ha egy jelölt szórólapjában és az önkormányzati lapban megjelentek között jelentős a tartalmi egyezés. Ezt a döntést hozta egy választási kampány-ügyben a Kúrai, amelynek ítéletét most helybenhagyta az Alkotmánybíróság.


Elutasította azt a panaszt az Alkotmánybíróság, amelyet a Zuglói Lapok szerkesztősége, a főszerkesztő Papp Dezső és a lapot kiadó Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. nyújtott be. Az indítványozók szerint a Kúria március 31-i döntése alaptörvény-ellenes volt. Az AB az indítványozók beadványát elutasította, a Kúria döntését helyben hagyta. Egy magánszemély fordult kifogással a fővárosi 8. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) a Zuglói Lapok című kiadvány március 13-i számának két írása („A szocialista képviselő kilencven alkalommal nem Zuglót támogatta” és „Pályázati pénzből újul meg az állomás”) miatt. Kérte annak megállapítását, hogy a főszerkesztő és Papcsák Ferenc fideszes képviselőjelölt (egyúttal Zugló polgármestere) megsértették-e a választási eljárásról szóló törvényben foglalt alapelveket, valamint a politikai hirdetések közzétételére vonatkozó előírást.

A célzott tartalmi egyezés megállapítható

A helyi választókerületi választási bizottság (oevb) nem állapított meg jogsértést, a magánszemély fellebbezésére a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) sem. Utóbbi határozata ellen a baloldali összefogás pártjai nyújtottak be bírósági felülvizsgálati kérelmet. A Kúria végzésében a bizonyítás hiányában nem látta igazoltnak, hogy itt a politikai hirdetésekre vonatkozó előírások sérültek volna. Viszont az oevb és az NVB határozatát felülbírálva úgy döntött, hogy „választási időszakban bármely párt vagy jelölt kampányanyagában foglaltak megismétlése az önkormányzat, mint helyi közhatalom által fenntartott sajtótermékben formálisan ugyan önálló cikket eredményez, mondanivalójával azonban sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményt”. A Kúria összehasonlította a kifogásolt kampányanyagokban és az újságban megjelenteket, és megállapította, hogy azokban nincs ugyan szó szerinti azonosság, „azonban a célzott tartalmi egyezés megállapítható”. A Kúria mindezek alapján eltiltotta a Zuglói Lapokat a további jogsértéstől és arra kötelezte, hogy a végzés rendelkező részét a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.