AB: nem lehet átpasszolni a különadókat

-

Energiaszolgáltatók még tavaly szeptemberben fordultak az Alkotmánybírósághoz, mert nem érvényesíthetik a végső árakban a különadók jelentette költségeket. Az Alkotmánybíróság nem tartotta hatáskörébe tartozónak az ügyet, így elutasította. 8 másik alkotmányjogi panasszal és egy bírói kezdeményezéssel együtt.


A vállalatok szerint az, hogy a különadókról szóló törvény tiltja, hogy a többletterheket áthárítsák a végfelhasználókra alaptörvény-ellenes, mert sérti a tulajdonhoz való jogot. Ráadásul azzal, hogy a törvény szerint egyes költségeket (különadók) nem építhetnek be a végső árba, nem csupán tulajdonhoz való jogukat korlátozza de a piacgazdaság és a vállalkozás szabadságának elvét is sérti. Ezért az panaszt benyújtó energiacégek a támadott törvények (földgázellátásról illetve a villamos energiáról szóló törvények) vonatkozó paragrafusainak visszamenőleges megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Az Alkotmánybíróság viszont érdemi vizsgálat nélkül utasította el a beadványokat. Arra hivatkozott, hogy

adó és költségvetési kérdésekről nem dönthet a testület: az adók áthárításának kérdése pedig ilyen kérdés.
A döntés érdekessége, hogy Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke párhuzamos véleményt csatolt a döntéshez, melyhez öt másik bíró is csatlakozott. Paczolay véleménye szerint a kérdést igenis vizsgálhatta volna az AB. A beadvány ugyanis nem az adók mértékét – azaz költségvetésre gyakorolt hatását – vitatta. A párhuzamos vélemény szerint azonban a beadványt így is el kellett volna utasítani, ugyanis az árak meghatározására vonatkozó szabályozás nem függ össze a tulajdonhoz való joggal, így a bepanaszolt törvények nem alkotmányellenesek. Az Alkotmánybíróság hétfőn egyébként összesen 9 alkotmányjogi panasz és egy bírói kezdeményezés ügyében döntött, és kivétel nélkül mindegyiket el-, illetve visszautasította.