A visszaköltözés jelentős, de megbízható felmérés nem készült. Versus.

HÁTTÉR

Népességtudományi Kutatóintézet

A KSH Népességtudományi Kutatóintézete

Jelenleg csak becslések léteznek arról, hogy mennyien térnek haza 1, 5 vagy akár 15 éven belül azok közül, akik külföldre mennek. A kivándorlásról szóló adatok is becslések – feltehetően a hivatalos adatok alábecsülik a ténylegesen távozókat –, de a hazatérőkről elsősorban módszertani okokból nem készült szisztematikus vizsgálat, sem a délkelet-európai migrációt vizsgáló uniós SEEMIG keretein belül, sem máshol – mondják a kutatásban is részt vevő Népességtudományi Kutatóintézet munkatársai.


Blaskó Zsuzsa, a Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa szerint a felmérések elmaradásának komoly módszertani okai (is) vannak: a tényleges migrációs minták megismeréséhez követni kellene tudni a kivándorlókat, a körükben pedig egy egyszerű reprezentatív adatfelvétel lefolytatása is súlyos nehézségekbe ütközik, nemhogy egy követésesé.
A legtöbb, amit tudni lehet, az az ún. tükörstatisztikákból származó adat, az egyes fogadó országokból hivatalosan kiregisztrálók száma.

Németország és Ausztria – a két hagyományos célország – esetében a tükörstatisztikák elég jelentős visszavándorlást mutatnak, bár valójában nem tudjuk, hogy az adott országból „kiregisztrálók” milyen arányban térnek haza, vagy esetleg mennek tovább egy másik országba – árnyalta a képet Gödri Irén kutató. 2013-ban a Németországban bevándorlóként regisztrált magyar állampolgárok 57%-át tették ki azok, akik kijelentkeztek, Ausztriában ez az arány 43% volt – mindkét ország esetében ennél magasabb arányok voltak a 2000-es években.

Az Egyesült Királyságban az igényelt adó- és társadalombiztosítási számok alapján követhető a bevándorlási trend, ám azon magyaroknak, akik 2004 és 2011 között ilyen számot kaptak, csak mindössze a felét érte el a 2011-es brit népszámlálás. Ebből az következik, hogy innen is viszonylag jelentős visszaáramlás zajlik.

A hazai népszámlálás 204 ezer olyan magyarországi születésű személyt írt össze, aki korábban legalább egy évig külföldön tartózkodott, 63%-uk a rendszerváltozás után tért haza. A visszatérők száma ennél nyilván nagyobb volt, hiszen (ha a halandóságtól el is tekintünk) sokan a visszatérők közül újra útnak indulnak.
A migrációs terveket mérő vizsgálatok is azt mutatják, hogy a visszatértek körében jóval nagyobb az újabb migrációt tervezők aránya (2013-ban pl. míg a teljes 18–40 éves népesség 33%-a tervezett hosszabb-rövidebb időre külföldre költözni, a migrációs tapasztalttal rendelkezők 67%-a).

Arról, hogy egy adott időszakban külföldre távozók milyen arányban térnek haza, csak követéses vizsgálat nyújthatna információt, de ilyen – a nyilvánvaló korlátok miatt – nem készült.


Hozzászólások:

Vitaindító: Végleg elmennek vagy visszajönnek a külföldre költözők?
Abaházi Márk (23), London: „Soha ne mondd , hogy soha, de el tudom itt képzelni az életem”
Viola Krisztina (23), Aarhus: „Szeretnék majd visszamenni, de a végleges kiköltözés nincs tervben”
Kerekes Blanka (28), Leichester: „100 százalékosan meg vagyok elégedve az itteni életemmel”
Glass Ben, ottfline:ontheater: „Korábban nem voltam kisebbség, most pedig az lettem”
Simor Ágnes: „Ha valaki 3 hónapra elmegy, már kivándorlóként gondolnak rá”
Pléh Csaba: „Nem minden csupán a bérezés kérdése”
Babarczy Eszter: „Természetes, hogy a piacképes tudású oktatók elhagyják az egyetemet”
NKI: A visszaáramlás jelentős, de megbízható felmérés nem készült

Végleg elmennek, vagy visszajönnek a külföldre költözők?


Végleg
Visszajönnek

SZAVAZAT UTÁN