A szegénység a fő oka, hogy sokan nem fejezik be az iskolát

Fotó: VS.hu / Zagyi Tibor

-

Tartós hátrányban vannak a roma iskolások a családok szegénysége és az iskolarendszer egyenlőtlensége miatt, állítják friss tanulmányukban az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársai.


Jelentősen megnőtt az általános iskolát sikeresen befejezők aránya a roma fiatalok között az elmúlt huszonöt évben, viszont minden második lemorzsolódik a középiskolából. Míg a nyolcvanas évek végén a középiskolát megkezdő roma fiatalok kétharmada fejezte be középiskolai tanulmányait, napjainkban csak a fele – írja Kertesi Gábor és Kézdi Gábor A roma fiatalok esélyei és az iskolarendszer egyenlőtlensége című tanulmányukban.

Azoknak a roma fiataloknak, akik elvégzik a középiskolát, több mint a fele szakiskolai végzettséget szerez, és kevesebb, mint egyötöde végez gimnáziumot. A nem roma fiatalok között ezek az arányok fordítottak. A különbségek az életpálya során jelentős jövedelemkülönbségekhez vezetnek, mivel a szakiskolát végzettek keresete jóval alacsonyabb és jóval kevésbé nő az életkorral.
A lemorzsolódás egyik legfontosabb oka a családok szegénysége, állapították meg a kutatók.

Azért ugyanis, hogy a többség nem gimnáziumban tanul tovább, leginkább az általános iskola végére felhalmozódott készség- és tudásszintbeli lemaradások felelősek, ami viszont az eltérő nevelési környezetnek köszönhető - ez pedig a családok tartós szegénységének.


Esti mesétől az internetig

A különbségek között van például, hogy

  • Amíg a leghátrányosabb húsz százalékba tartozó tanulók 20-30 százalékának mondtak rendszeresen óvodás korában esti mesét, addig ugyanez az adat a legjobb helyzetű húsz százalék esetében 70-80 százalék.
  • A leginkább szegény és iskolázatlan családok 70 százalékának nincs egyetlen könyve sem, vagy csak nagyon kevés, addig ez az esemény a legjobb helyzetű családoknál egyáltalán nem fordul elő.
  • A legjobb helyzetű családok 90 százaléka rendelkezett otthoni internet-hozzáféréssel, addig a legszegényebb családok kevesebb mint 5 százalékának volt 2006-ban otthoni internete.


Kétszeresére nőtt az iskolai szegregáció

A lemaradás másik oka a magyar iskolarendszer egyenlőtlensége, állapítja meg a tanulmány.

A kutatók becslése szerint kétharmad részben lakóhelyi hátrányaik és szegénységük, egyharmad részben pedig az etnikai szegregáció miatt fordul elő, hogy az általános iskolás roma tanulók nagy része nehezen tanítható osztályokba koncentrálódik.

A trendek azt mutatják, hogy az iskolák közötti etnikai szegregáció mértéke több mint kétszeresére nőtt a rendszerváltás óta, ez pedig hozzájárul a roma fiatalok iskolai lemaradásához, és az előítéletek fennmaradásához is.

A tanulmány szerzői szerint arra lenne szükség, hogy az iskolák igazságosan (például sorsolás útján) válogassanak a körzeten kívüli jelentkezők közül, és a szegény és roma családok segítséget kapjanak a körzeten kívüli iskolákba való jelentkezéshez. Legalább ennyire fontos, hogy fedezni tudják az iskolai ingázás többletköltségeit is, áll a tanulmányban.