A strasbourgi bíróság döntött a monacói herceg gyerekéről

Fotó: Europress/AFP/Frederick Florin / Europress/AFP/Frederick Florin

-

A francia hatóságok megsértették a Paris Match kiadójának önkifejezési szabadságát azáltal, hogy elmarasztalták, amiért II. Albert monacói herceg házasságon kívül született gyermekéről adtak hírt - így döntött a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága.


A hetilap 10 évvel ezelőtt adott közre egy interjút az Air France togói származású korábbi légiutas-kísérőjével, Nicole Coste-tal, aki azt állította, hogy Alexandre nevű fia a hercegtől van. Pár hónappal később Albert is elismerte, hogy ő a kis Sándor apja. Előbb azonban még a párizsi laphoz fordult, hogy ne közöljék az interjút, mert az sérti a magánélethez való jogát. A Paris Match ennek dacára publikálta az interjút, a herceg pedig beperelte, akárcsak a brit Daily Mailt és a német Buntét, mert azok is átvették az interjút.

A francia bíróság azt mondta ki, hogy a cikk és a hozzá kapcsolódó fotók Albert legmélyebb szerelmi és magánéletét érintik, ezért 50 ezer euró kártérítés megfizetésére kötelezték a lap kiadóját, továbbá arra, hogy a végzést tegyék közzé a címoldalon.

A strasbourgi bírák viszont az interjú egészét megítélve arra jutottak, hogy ugyan az tartalmaz a herceg családi és magánéletére, érzelmeire vonatkozó részleteket, ugyanakkor kontextusában értelmezve mégis közérdeklődésre számot tartó hírt taglal, ebben az esetben pedig szűk lehetőség van az önkifejezés szabadságának korlátozására. A bírák megítélése szerint a monacói közvélemény számára "tagadhatatlanul közérdeklődésre számot tartó értékű" információ, hogy az addig egyedülállónak és gyermektelennek tartott Albert hercegnek van egy fiúgyermeke, különös tekintettel arra, hogy a cikk arra is kitért, hogy ez hogyan lehet hatással Grimaldi-házon belüli trónöröklésre. A strasbourgi bíróság szerint egy trónörökléses utódláson alapuló monarchiában önmagában az is közérdekű információ lehet, hogy a herceg titokban akarta tartani, hogy van egy gyermeke, és ezt egy ideig tagadta is, ahogy az is, hogy hogyan állt gyermeke anyjához, aki például nem kaphatta meg a másolatot arról a dokumentumról, amelyben Albert elismerte az apaságot. "Ez betekintést adhat a herceg személyiségébe, és abba, hogy hogyan viszonyul és milyen mértékben vállalja a felelősséget" - írták a bírák, egyértelműen megállapítva: a kiadó minden kétséget kizáróan közérdeklődésre számot tartó téma feldolgozásához járult hozzá.

A bírák a francia bíróságot is megdorgálták, amiért nem vették figyelembe, hogy Albert herceg közfeladatot lát el, és ezt figyelembe kell venni a magánéletét megillető védelem értékelésénél. Ahogy nem mérlegelték azt sem, hogy a cikk mely részei tartalmaznak közérdekű információt, és mely részei sértik a herceg magánszféráját, gyakorlatilag csak egyszerűen lesöpörték az egészet.

A kártérítést illetően a kiadó a bíróság szerint nem tudta megfelelően számszerűsíteni, hogy a jogsértés miatt mekkora kár érte, ezért kártalanítást nem ítélt meg, csak 15 ezer euró perköltség megtérítésére kötelezte a Francia Köztársaságot. Az ítéletet immár a strasbourgi bíróság fellebbviteli fóruma, az úgynevezett Nagykamara hozta meg, így azonnal jogerősnek tekintendő.

A most 12 éves Éric Alexandre Stéphane Coste Grimaldi mellett egyébként II. Albertnek egy másik házasságon kívül született gyermeke is van, a 23 éves Jazmin Grace Grimaldi, akinek az édesanyja az amerikai Tamara Rotolo. A herceg 2011-ben kötött házasságot Charlene Wittstock korábbi dél-afrikai úszónővel, aki tavaly ikreket szült neki, a trónörökös Jakabot és húgát, Gabriellát.