A Semmelweis Egyetem nem a kincstárnál vezette devizaszámláját

-

A pénzt egy külföldi székhelyű cég szedte be. Más problémák is vannak, amint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél is, állapította meg az Állami Számvevőszék. A két rektornak, illetve a Semmelweis Egyetem esetében a felsőoktatásért felelős miniszternek, azaz Balog Zoltánnak a számvevőszék javaslatai alapján intézkedési tervet kell készítenie. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapította, hogy az egyetem pénzügyi egyensúlya az ellenőrzött időszakban biztosított volt, likviditási hitelt és támogatási kölcsönt nem vett fel. Az ÁSZ alapvetően a pénzügyi gazdálkodás körében tárt fel szabálytalanságokat, a kontrollrendszert illetően viszont jelentős javulást tapasztalt.

Több esetben előfordult, hogy a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, a külső személyi juttatások elszámolása során a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Az ÁSZ megállapította azt is, hogy az NKE a vagyonelemekkel történő gazdálkodása során a jogszabályokban és a belső szabályozásokban előírtakat részben tartotta be. A bérleti szerződéseket a jogszabályban foglaltak ellenére több esetben nem versenyeztetés útján kötötte meg. 2012-2013 között nem rendelkezett a szenátus által elfogadott vagyongazdálkodási tervvel.


A Semmelweis Egyetemmel több baj is van

A Semmelweis Egyetemet (SE) a 2009-2013 közötti időszakra kiterjedően ellenőrizte az ÁSZ. Az SE vagyongazdálkodásának szabályozottságát alapvetően megfelelőnek találta, a 2009-2011 közötti mérlegekben feltárt hibák összege azonban több vagyonelem helytelen besorolása és értékelése következtében meghaladta a jogszabályban meghatározott jelentős összeget. Az ellenőrzés pénzügyi gazdálkodás területén, illetve a közbeszerzések alkalmazásánál is tárt fel szabálytalanságokat.

Az intézménynél a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, a külső személyi juttatások, a dologi és a felhalmozási kiadások, az ellátottak juttatásai előirányzatának felhasználása, valamint az intézményi működési bevételek és a vagyonhasznosítási bevételek beszedése nem volt szabályszerű. A közbeszerzések alkalmazásánál több esetben megsértették a vonatkozó jogszabályban előírt egybeszámítási, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására előírt szabályokat. Az idegen nyelvű képzésekre vonatkozó, devizában teljesített hallgatói költségtérítéseket nem a kincstárnál vezetett számlán kezelték, a pénzt egy külföldi székhelyű cég szedte be, hogy melyik, az az ÁSZ jelentéséből nem derül ki. A térítési díjakat, költségtérítéseket nem alapozták meg önköltségszámítással.

Az SE 2009-2013 között a jogszabályban foglaltak ellenére nem rendelkezett a szenátus által elfogadott vagyongazdálkodási tervvel – állapította meg az ÁSZ.


Lesz utóellenőrzés

Az ÁSZ az intézmények rektorainak, illetve a Semmelweis Egyetem esetében a felsőoktatásért felelős miniszternek, azaz Balog Zoltánnak fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek végrehajtását a számvevőszék utóellenőrzés keretében értékelheti.