A rászorultak mentesülhetnek az egészségügyi járulék megfizetése alól

Fotó: Flickr/Elin B / Flickr/Elin B

-

A szociálisan rászorultak kérhetnek mentességet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a járási hivataltól - hívja fel az érintettek figyelmét közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).


Sok adózó kérte méltányosságból a NAV-tól, hogy engedje el a havi 6810 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot. A méltányosság megállapításakor az adóhatóság részletesen vizsgálja az adózó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók vagyoni, szociális helyzetét, jövedelmét és kiadásait. Méltányosságra ugyanakkor csak lejárt adótartozás esetén számíthatunk. Így a gyakorlatban sokszor azzal szembesülnek az adózók, hogy bár az adóhatóság – egy adott hónapban – az addig felhalmozott járulékra adott fizetési kedvezményt, a következő havi kötelezettség keletkezésekor ismét tartozásuk lesz, amelyre ismét késedelmi pótlékot számít fel a hatóság. A szociális törvény alapján viszont egy évre is kérhető a könnyítés. Ezt az kaphatja meg, aki jövedelmi helyzete miatt nem tudja megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A kérelmet a járási hivatal bírálja el, és azt tartja rászorultnak, ahol a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, jelenleg 34 200 forintot. Aki egyedülálló, akkor kap mentesítést, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, vagyis jelenleg a 42 750 forintot. A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, amely egy évig érvényes.