A müezzin ásotthalmi betiltásáról a Kúria dönthet

Fotó: MTI / Kelemen Zoltán Gergely

-

A kormányhivatal törvénytelennek tartja az önkormányzat rendeletét.


A Kúriához fordul az ásotthalomi önkormányzat rendelet miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Az önkormányzat úgymond a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletét november 23-án módosította. Ebben pénzbírság terhe mellett megtiltotta a müezzin tevékenységét, a burka, a nikáb és a csador, valamint a teljes testet fedő fürdőruha, a burkini viselését. Megtiltott bármilyen olyan jellegű propagandatevékenységet is, amely a házasság intézményét nem egy férfi és egy nő között létrejött életközösségként mutatja be.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti hatáskörében megvizsgálta a rendeletet, és több ponton jogszabálysértőnek találta, ugyanis a képviselő-testületnek nincs hatásköre ilyen korlátozások elrendelésére.


Törvény szabályozhatja

A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló, az egyenlő bánásmódról szóló és a gyülekezési törvény rendelkezéseibe is ütközik a módosított rendelet, mivel az alapvető jogokra és kötelezettségekre – például a lelkiismereti és vallásszabadságra, az egyenlő bánásmódra – vonatkozó szabályokat törvényi szinten kell szabályozni.

A kormányhivatal február 15-éig kérte hatályon kívül helyezni a kifogásolt tilalmakat, és mivel ez nem történt meg, a Kúriánál kezdeményezi a rendelet bírósági felülvizsgálatát, a törvénytelenség megállapítását és a tiltó rendelkezések megsemmisítését.