A meglepetések ünnepe – húsvéti istentiszteletek

Fotó: MTI/MTVA / Kovács Tamás / MTI/MTVA / Kovács Tamás

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe – mondta Erdő Péter bíboros. A keresztény világ húsvétvasárnap Jézus feltámadását ünnepli, e napon világszerte ünnepi miséket, istentiszteleteket tartanak.


Gáncs Péter: Húsvét a meglepetések ünnepe Húsvét a meglepetések ünnepe, amikor a keresztények Jézus váratlan feltámadását ünneplik – mondta Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap a budapesti Deák téri evangélikus templomban. Felhívta a figyelmet arra: Jézus születésének – amelyet karácsonykor ünneplünk – helyszínét és időpontját az ószövetségi próféciákból lehetett tudni, de Jézus feltámadására még az apostolok sem számítottak. A feltámadás váratlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy még a sírrablást megakadályozandó odaállított őrök és a tanítványok is átaludták a feltámadás hajnalát. Gáncs Péter végül azt is mondta: Jézus nem azért jött vissza, hogy bosszút álljon vagy ünnepeltesse magát, hanem hogy „a győzelemmel, élettel megkínáljon minket is. Jézus megkínál minket önmagával az úrvacsorában, és várja, hogy a böjt utáni éhséggel befogadjuk őt.” Bölcskei Gusztáv: Isten eltünteti az akadályokat Húsvét csodálatos üzenete, hogy Isten eltünteti az akadályokat az útból – jelentette ki Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök vasárnap a debreceni Református Nagytemplomban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnapi igehirdetésében arra utalva, hogy Isten eltüntette Jézus sírja elől a hatalmas zárókövet, s ezzel hozzáférést adott a feltámadott, élő Krisztushoz, kifejtette: húsvét csodálatos üzenete, hogy „a legyőzhetetlennek tűnő akadályt Isten eltünteti az útból”. Erdő Péter: Nincs feloldhatatlan ellentét A feltámadásnak az is az üzenete, hogy nincs feloldhatatlan ellentét, nincs jóvátehetetlen bűn, nincs felesleges ember vagy közösség – mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén. Erdő Péter szólt arról: minden evangélium egybehangzóan állítja, előbb volt a feltámadás ténye, és azután a megértése annak, hogy így teljesülnek be az Ószövetség jövendölései. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe – mondta. A keresztény világ húsvét vasárnapján Jézus feltámadását ünnepli, e napon világszerte ünnepi miséket, istentiszteleteket tartanak. Húsvétkor a keresztény világ annak állít emléket, hogy Jézus mártírhalálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta a hívőket bűneiktől, így hitük szerint az üdvösségre, az örök életre vezette őket. Húsvéttól egészen az ötven nappal későbbi pünkösdig a Jézus feltámadása feletti örömről szól az egyházi liturgia.