A magyar diákoknak megint a román vizsga volt a legnehezebb

Fotó: MTI/MTVA / Marjai János / MTI/MTVA / Marjai János

-

A magyarlakta területeken a diákok jobban beszélnek angolul, mint románul.


Évek óta a román nyelv és irodalom tárgy jelent a legtöbb gondot a Romániában élő magyar diákoknak. Az idei nyolcadikosok kicsit több, mint 75 százaléka szerzett elégséges, azaz átengedő jegyet a vizsgán - írja a Krónika.

A magyar lakta megyékben lettek a legrosszabbak az eredmények. Hargita és Kovászna megyékben a diákok kevesebb mint fele nem ment át az év végén. De sokan buktak meg Szatmár, Bihar és Szilágy és Maros megyében is. Ám a székely megyékhez hasonló gyenge eredmények születtek a zömében románok által lakott megyékben is. A bolgár határ melletti Giurgiuban például a vizsgázók 36,1 százaléka bukott meg román nyelvből.


Teodora Popescu pedagógus szerint a román közeg hiányának tudható be a gyenge eredmény. Szerinte többet kellene beszélniük és olvasniuk a magyar diákoknak románul, hogy eredményesebbek legyenek a vizsgán. Mivel nem beszélnek románul, nincsenek román barátaik, akkor heti három-négy alkalommal, 45 perc erejéig találkoznak a nyelvvel. A magyarlakta vidéken élő diákok gyakran jobban beszélnek angolul, illetve más idegen nyelven, mint románul.

Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő azt mondta, hogy négy évvel ezelőtt nemcsak az előkészítő osztályban, hanem ötödik és kilencedik osztályban is el kellett volna kezdeni az oktatási reformot. A román nyelv oktatására minden szinten sajátos programot és tantervet kellett volna bevezetni, így minden életkorban eszerint tanulhatnának a más anyanyelvű diákok, így eredményesebbek lehetnének a román vizsgákon.


Látszólagos egyenlőség

Romániában a kilencvenes években a magyarság még nagy ellenállással volt a román nyelvvel szemben, olvasható egy oktatással foglalkozó tanulmányban. Napjainkban viszont ez a szemlélet összeférhetetlen az oktatás európai globalizációjával, amely egyrészt a teljes körű anyanyelvű oktatás jogát sürgeti, illetve a változatos nyelvi közeg sajátosságaihoz igazodó oktatásban látja a jó megoldást.

Az oktatási reform bizonyos tantárgyak anyanyelvű tanulását, és kétnyelvű oktatási intézmények létesítését teszi lehetővé. A román nyelv oktatásának helyzetét az a felfogás határozza meg, hogy az esélyegyenlőség, a jogegyenlőség alapja nem az anyanyelv, hanem a mindenki számára közös és kötelező államnyelv. A román nyelvvel kapcsolatos iskolai követelmények azonosak a román és nem román anyanyelvűek számára.

Ez a látszólagos egyenlőség a valóságban diszkriminációt eredményez, olyan folyamatos hátrányos megkülönböztetést, amelyet a kisebbségi oktatásvezetők sem érzékelnek súlyosnak. A román nyelv hatékony oktatását maga a román oktatási hatóság akadályozza meg, ugyanis nem engedi másodnyelv vagy idegennyelv oktatásának módszerivel tanítani. Emiatt a románt a magyar iskolákban meg sem próbálják nyelvoktatási stratégiákkal oktatni, de a tudását anyanyelvi szinten követelik meg.