A kormány mégis a devizahitel-szerződések átírására készül

Fotó: MTI/Kovács Attila / MTI/Kovács Attila

-

Az igazságügyi államtitkár értelmezésében az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelés jelentős érdeksérelmet jelenthet.


Úgy tűnik, a kormány mégis élni akar azzal a lehetőséggel, hogy jogszabály elméletileg átírhat szerződéseket. Az Alkotmánybíróság a héten úgy foglalt állást, hogy törvénnyel módosíthatók korábban megkötött szerződések, ám ebben az esetben is figyelembe kell venni minden fél méltányos érdekeit, a megváltozott körülmények között is érdekegyensúlyra kell törekedni. A jogászok közül sokan ezt úgy értelmezték, hogy a devizahitelesek jelenlegi helyzetében ilyesféle törvénymódosítás nem valószínű. Az Alkotmánybíróság ugyanis ezzel az állásfoglalásával kitartott  a kilencvenes évek elején hozott határozatai mellett, amelyek csak kivételes, a társadalom egésze szempontjából releváns esetekben tartották elfogadhatónak, hogy törvénnyel nyúljanak bele a polgári jog alapján szabályozott egyezségekbe. Az igazságügyi államtitkár, Rétvári Bence azonban a Magyar Nemzetnek most úgy nyilatkozott, hogy a szaktárcák már több megoldást is kidolgoztak a devizahitelesek helyzetét rendező jogszabályra, így a Kúria határozatát követően néhány hét múlva beterjeszthető lesz a szükséges jogszabálytervezet. Az államtitkár szerint a devizahitel-szerződéseknek azokat a kikötéseit írhatja át az Országgyűlés, amelyek durván megsértik a fogyasztók érdekeit, jelentős érdeksérelmet pedig leginkább az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelés okoz. Olyan jogszabályt kell alkotni, amely általános érvénnyel rendezi a visszás pontokat, ugyanakkor ügyelni kell arra is, hogy a szabályozás ne hozza hátrányos helyzetbe a forintban tartozókat – tette hozzá Rétvári.