A jövőben az állam vagy magánember is lehet a trafikok dohányellátója

Fotó: MTI / Mészáros János / MTI / Mészáros János

-

Dohánykereskedőt akár külön pályázat nélkül is kijelölhet az állam a trafikok beszállítójának, ha az Országgyűlés elfogadja az erre vonatkozó módosítást.


A parlament honlapján megjelent bizottsági módosító indítvány első pontja szerint a dohány-kiskereskedelmi ellátó a jövőben nemcsak gazdasági társaság, hanem magánszemély is lehet. Ezt a változást egy uniós irányelv előírása indokolja.


A jövőben az állam maga is gyakorolhatja – erre alapított cége útján – a kiskereskedelmi ellátást. A megbízható dohánykereskedő társaság megfelelő ajánlatát külön pályázat lebonyolítása nélkül - de a koncessziós törvény rendelkezéseinek megfelelően - elfogadhatja. Végül az eredeti megoldás szerint nyilvános koncessziós pályázatot is kiírhat.

A nyilvános koncessziós pályázati felhívást legalább két országos napilapban, vagy az ágazati miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell meghirdetni, legalább 10 nappal korábban, mint a pályázati időtartam első napja. A pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam nem lehet kevesebb 20 napnál. A miniszter a beérkezett pályázatokat - a benyújtására előírt időtartam lejártát követően - 30 napon belül köteles elbírálni.

A bizottság azt javasolja, hogy a koncessziós díj, valamint az azt terhelő áfa a kincstárhoz érkezzen és az központi állami bevételnek számítson. Ugyanakkor a késedelmi pótlék, a kártérítés és a kötbér az illetékes minisztérium bevétele, amelyet a miniszter a feladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek indokolt költségeire fordíthat.

A bizottsági módosító javaslat 2016. január 1-jétől kötelezővé teszi azt, hogy a trafikos az általa forgalmazott termékek csomagolási előlapját a dohányboltban - a pultvonal felett, a fogyasztók számára jól láthatóan – rakja ki, és a figyelmeztetés is olvasható legyen.