A hét szava: kapiskál

Fotó: / / /

-

A halakkal alszol. Capisci? - soha se gondolná, de innen ered a szó, amit néha kapisgálnak írunk és mondunk, hibásan. De így is rokonok a kapitánnyal?


Kapiskál, kapizsgál vagy kapisgál? Szóban általában s-sel és g-vel mondjuk, mert a zöngétlen hasonulás miatt a lélekziket is lélegziknek ejtjük. A szó eredendően a capire olasz igéből (érteni, felfogni) került át a magyar nyelvbe. De mivel ennek józan paraszti ésszel semmi értelme nem volt, a kapirgálni vagy vizsgálni szóval azonosították eleink. A kapiskál az egyetlen helyesírási mód, ami elfogadott a kifejezésre, de érdekességként megemlíthető, hogy  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára az Új magyar tájszótár alapján megemlíti a kapizsgál alakot is, mint kiejtésben használt változatot. Az eredeti olasz szót is egyre többet használjuk. A Keresztapa óta szinte minden maffiafilmben felbukkan a „capisce”, mert ettől alvilágibb és olaszosabb lesz minden. Ha a hétköznapokban gengsztert akarunk játszani, gyakran bedobjuk a capire E/3-as alakját. A magyar irodalomban viszonylag friss jövevény a kapiskálni. A szakirodalom szerint az 1900-as években kerülhetett a magyar nyelvbe olasz katonák révén. Az első fellelhető írásos emléke Nagy Lajos: Bérház (novellák) című könyvében van 1930-ból.

„ Károly kezdett valamit kapiskálni. De minderre nem volt kiváncsi. Minduntalan közbeszólt, szeretett volna másról beszélni: - Te! Észrevetted már, hogy a Richter tulajdonképen nem úgy mondja, hogy összesen, hanem őszesen? Barátom, mindig a pad alá kell bújnom, úgy röhögök.

Aztán Illyés Gyulánál bukkan fel 1947-ben a Franciaországi változatok című irodalom- és politikaelméleti művében tűnik fel. Ott a szerző leginkább azon értetlenkedik, hogy a magyar gondolkodók miért nem tudják, hogy mi az a polgárság.

 „Elõször forgok ilyen környezetben. Most kapiskálom, mit vél védeni az a néhány urbánus írónk, akiket én is nagyrabecsülök, amidőn maguk elé idézik azt a szót: polgár. Fülem hegyezve figyelek. Nos, ritkán hallottam olyan lebecsülően beszélni a polgárságról, mint ebben a nagypolgári szalonban.”

Az olaszok a capire-t az azonos latin alakból vették át, a latinok pedig egy ősi indo-európai kifejezést alakították át, amely feltehetőleg szanszkrit közvetítéssel érkezett. Az eredeti forma (*Khep, khap) katonai és rendészeti eljárásokat fedett, mert kitartani, megragadni, elkobozni értelemben használták. Erre a militáns szóeredetre utal a khaptein vagy kaptein görög szó, amely a kapitány magyar változatnak felel meg.