A gyötrő kérdés: mi lett a pártválasztó tesztünk eredménye?

-

Vasárnap az emberek párt(ok)ra ikszeltek, korábban, nagy pártválasztó tesztünk kitöltésekor 50 közéleti témára adtak válaszokat. Nézze meg, volt-e kapcsolat az Ön két ikszelése között ! Az esze, vagy az érzelmei nyomán voksolt vasárnap?


Pontosan három hónappal ezelőtt 13 pártnak küldtünk el egy 50, túlnyomórészt gazdasági, oktatáspolitikai, kisebbségi, esélyegyenlőségi, illetve ideológiai kérdésekből álló kvízt. 11 párt ki is töltötte. Az MSZP és a Fidesz nem, helyettük pártprogramok, politikai megnyilatkozások és politikai tettek alapján szakértőink válaszoltak. Ezt követően elindítottuk a nagy pártválasztó tesztünket (Még most is érdemes kitölteni!), immár az olvasóknak feltéve ugyanezeket a kérdéseket. Ezt a választásokig több, mint 87 ezren töltötték ki. (Köszönjük! a Szerk.) Az olvasói válaszokat minden esetben összevetettük a pártokéval. A felhasználók az utolsó kattintását követően megtudhatták, melyik párttal (pártokkal) értenek leginkább egyet. Nem arra voltunk tehát kíváncsiak, hogy kinek milyen pártpreferenciái vannak. Fordított logikával azt próbáltuk tesztelni, hogy racionális alapon, szakpolitikai, közjogi és ideológiai kérdésekben mit gondolnak az emberek, és hogy ez mely párt programjával, politikai önértelmezésével, megnyilatkozásaival és - ahol ez megítélhető - tetteivel áll összhangban. A pártok válaszai már önmagukban is érdekes térképet rajzoltak fel a mai magyar politikai paletta viszonyrendszereiről, amit a 87 000 eredmény tovább árnyalt. Természetesen semmilyen személyes adatot vagy ip címet nem mentettünk. Az adatokat kizárólag statisztika készítésére használjuk.

Dobpergés

De nem húzzuk tovább az időt, eláruljuk, melyik párt nézeteit osztották a legtöbben, azaz ki nyerte a vs.hu pártválasztóját. Az eredmény után is érdemes azonban tovább olvasni, mert kiderül, hogy az LMP¬ és az MSZP miért nem kerülhet soha közös nevezőre. És megtudhatjuk, mely pártok nézetei hasonlítanak egymásra a legjobban. Természetesen az eredmények a nagy kitöltésszám ellenére sem tekinthetőek reprezentatívnak! Magyar Liberális Párt (MLP) 19 809 Együtt-PM 12 613 Magyar Szocialista Párt (MSZP) 9035 Jobbik 8193 FIDESZ-KDNP 7361 Munkáspárt 5674 Negyedik Köztársaság Párt (4K!) 5022 Független Kisgazda Párt (FKGP) 4696 Modern Magyarország Mozgalom (MOMA, Bokros Lajos pártja) 4538 Demokratikus Koalíció (DK) 4032 Szocdemek (Schmuck Andor pártja) 3769 Lehet Más a Politika (LMP) 1757 Magyarországi Cigány Párt (MCP) 824 Tehát a legtöbben a Magyar Liberális Pártot kapták meg eredményként. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a párt csak dekrétumokban létezik, egyedül vezetője, Fodor Gábor ismert (a kormányváltók listáján be is jutott a parlamentbe), a párt népszerűsége a közvélemény-kutatók által mérhetetlen. A válaszadók több, mint a fele, összesen 45 489-en a Kormányváltó Összefogás valamelyik tagjával értenek a leginkább egyet. Ebben a rangsorban a FIDESZ csak a negyedik, őket a Jobbik is megelőzi. Ez persze nem jelenti azt, hogy lenne valahol egy óriási, rejtőzködő liberális szavazóréteg. Azt látni viszont, hogy a VS olvasók (pontosítsunk: a teszt kitöltői) egy része bizonyos kérdésekben másképp gondolkodik, mint a kormány, még ha esetleg ez nem is jelenik meg tudatosan a pártpreferenciáiban. Hiszen a pártpreferenciák attitűdökön, érzelmeken, kulturális beágyazottságokon is múlnak.

Politikai térkép

Megnéztük, hogy az első helyezések mellett milyen pártok futottak be másodiknak. Ezzel a módszerrel tudjuk a legjobban szemléltetni, hogy a kitöltők szerint mely hasonlóságok és különbségek hangsúlyosak igazán a pártok értékrendjében. Létezik vajon a hajléktalanokat üldöző, de a romák esélyegyenlőségéért kiálló társadalmi réteg? Az eredmények alapján nem. Mindössze 69 esetben tapasztaltuk, hogy a Jobbik állt az első helyen, a másodikon pedig a Magyar Cigány Párt, ami a válaszok kevesebb, mint egy ezreléke. Ellenben a Jobbikot az esetek 23%-ában követi az FKGP, 18 %-ában pedig a Fidesz az ezüstérmes pozícióban. Az alábbi ábrán az látható, hogy az MSZP-s illetve a fideszes elsőséget mely pártok követik leggyakrabban második helyezettként. A vonalak száma százalékos értéket fejez ki, melyek balról jobbra csökkenek.


A VS pártválasztó eredményei

VS.HU pártválasztó teszt eredmény

Érdekes, hogy a fideszes álláspont(ok)hoz legközelebb állókhoz az ellenzéki összefogás pártjai közül a liberálisok szerepelnek a legközelebb: például az Együtt-PM mint másodlagos pártpreferencia esetükben csak negyede az MLP-ének. Valamint az is látszik, hogy a Jobbik harcos ellenzéki retorikája ellenére több szakpolitikai kérdésben követi a Fidesz álláspontját (energia, kettős állampolgárság, családpolitika stb.). A párttérképen jól látszik, hogy az MSZP-től a legtávolabb – talán néhányaknak meglepetést okozva – az LMP áll. A két párt nézetei atomenergia, nyugdíj, meleg-jogi és alkotmányos kérdésekben különböznek nagyban, és ezek, úgy tűnik, a kitöltők számára is fontosak. Ezzel szemben csak hajszál választja el egymástól az Együtt-PM-et és a Magyar Liberális Pártot a kitöltők válaszai alapján, noha adózási kérdésekben eltérő nézeteket vallanak Bajnaiék és Fodorék. Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a liberális szavazóknak a legtöbb gazdasági kérdésben nincs koherens álláspontja, így a két párt programja szinte egybemosódik a fejekben. A VS.HU pártválasztó tesztje alapján az alábbi pártpreferenciák járnak gyakran együtt: Fidesz-Jobbik EGYÜTT-MLP MSZP- MLP MOMA-MLP Jobbik-FKGP Munkáspárt-Jobbik DK-MLP Szocdemek-Jobbik MCP-Együtt 4K!-Munkáspárt LMP-4k!


Plusz egy érdekesség

Lehetőséget adtunk a felhasználóknak, hogy megosszák saját eredményüket. A megosztások és a like-ok számából arra következtetünk, hogy Magyarországon a politikai hovatartozásunkat magánügynek tekintjük. Azért akad különbség, a liberálisok például átlagosan nyolcszor többször osztották meg saját eredményeiket, mint a Fidesz.