84 ember ellen emelt vádat a főügyészség

Fotó: MTI/Rosta Tibor / MTI/Rosta Tibor

-

A vád: bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények. Jogosulatlanul igényeltek uniós területalapú támogatást.


A vádirat lényege szerint I. rendű és II. rendű vádlottak az elkövetés idején a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) vezető beosztású tisztségviselői voltak. A főügyészség közleménye szerint a vezető beosztású vádlottak hivatali feladataik ellátása során észlelték, hogy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatási rendszerben sok olyan földterület van, ahová a jogosultak nem nyújtanak be támogatási kérelmet.

Ezért a vád szerint a két vádlott 2012-ben elhatározta, hogy a mezőgazdasági támogatások igénylésének eljárásrendje ismeretében az ezekre a földterületekre járó támogatást további elkövető társak bevonásával, valamint hivatali helyzetükkel visszaélve jogellenesen megszerzik.

A széles körű kapcsolatokkal rendelkező I. rendű vádlott a területalapú támogatás jogosulatlan megszerzésére egy bűnszervezetet épített ki, amelybe elsősorban a vele bizalmi kapcsolatban álló régi ismerőseit szervezte be. Ezeknek a bűntársaknak a feladata a támogatást névlegesen igénylő további személyek felkutatása volt, akik közreműködésével a valótlan tartalmú támogatási kérelmeket benyújtották. A szervezők és névleges igénylők közreműködésüket a kifizetésre kerülő támogatás összegének egy-egy részéért vállalták. Ezzel a vádlottak 2012-ben – 5 jogosulatlanul igénylő cég közreműködésével – összesen csaknem 120 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A bűnszervezet 2013-ban már 46 cég, valamint 37 jogosulatlan igénylő magánszemély beszervezésével összesen közel másfél milliárd forint támogatást igényelt jogosulatlanul, amelyek kifizetését a büntetőeljárás megindulása miatt leállították.

A más bűncselekmények mellett vád tárgyává tett, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének törvény szerinti büntetési tétele öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés.